Sağlık Terimleri - XML
Sağlık Terimlerini bulabileceğiniz bir kaynaktır.


IDTerimAnlamı
2821Osteogenesis imperfectaYe­tersiz kemik deformasyonu, kemik kırılganlığı ve birçok kemiğin kırıldığı, nedeni bilinmeyen, doğuştan bir de­formasyon.
2822OsteofibrozKemik iliği de­jenerasyonu.
2823OsteodistrofiHastalığa, ör­neğin raşitizme sekonder, yetersiz kemik formasyo­nu.
2824OsteoartritKemik ve kıkır­dak dejenerasyonunun eşlik ettiği bir artrit tipi yaşlı­larda çok sık görülür.
2825OsteoKemikle ilgili.
2826Osteitis fibrosa cysticaParatiroid bezlerinin aşırı aktivite göstermesine sekonder olarak, kemik enfla­masyonu ve deformasyonu.
2827Osteitis deformansKemik enflamasyonu genellikle, belirgin bir deformasyon buna eşlik eder.
2828OsteitKemik enflamasyo­nu.
2829OssifikasyonKemiksiz do­kunun kemikli dokuya dö­nüşmesi.
2830OsseousKemiklerle ilgili.
2831OsküitasyonBir stetoskop kullanılarak seslerin teşhi­si.
2832OsmozBir maddenin bir zar­dan geçmesi sırasında, sey­rek bir çözelti halindeyken yoğun bir çözeltiye dönüş­mesi.
2833OsmolojiKoku duyusuyla il­gili bilir dalı.
2834OsitDöllenmemiş yumurta hücresi.
2835OsillasyonTitreşim.
2836OsikülierOrta kulakta işit­meyi sağlayan üç küçük ke­mik (malieus, örs ve üzen­gi).
2837Osgood Sehlatter hastalığıGenellikle, genç erkeklerde görülen, diz eklemine yakın tibia enflamasyonu.
2838Os calcisTopuk kemiği.
2839OsAğız. Ayrıca, kemik.
2840Oryantasyon bozukluğuAkıl konfüzyonu.
2841OryantasyonKişinin çevre­sinden bilinçli olması.
2842Ortostatik albüminüriUzun süre aynı pozisyonda kalan hastaların idrarlarında albümin bulunması.
2843OrtoptikGöz kaslarının fonksiyonunu düzeltmek için yapılan egzersizler.
2844OrtopsikiatriDaha ziyade çocuklardaki emosyonel ya­hut zihinsel sorunlarla il­gilenen psikiatri dalı.
2845OrtopneSoluk alabilmek için yatakta doğrulma ihti­yacı genellikle kalb ya da akciğer bozukluklarıyla il­gilidir.
2846OrtopediKemik, kas, kiriş, vb. hastalıkları ve durum­larıyla ilgili bir tıp dalı.
2847OrtodentistDişlerin düzgünleştirilmesinde uzman­laşmış hekim.
2848OrtoDüzgün, normal.
2849OrşitTestikül enflamasyonu.
2850Orşidopeksiİnmemiş testiküller için yapılan ameliyat.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir