İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
3631fiziki sermayeMakine ve donanım biçimindeki sermaye.
3632fiziki sermaye mallarıbk. sermaye malları
3633fiziksel aktiflerbk. sabit varlıklar
3634fiziksel dağıtımMalların sevki, korunması, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve depoların konumu gibi unsurları içeren etkinliklerin tümü.
3635fiziksel olmayan varlıkbk. 1. maddi olmayan varlıklar 2. hizmet
3636fiziksel varlıkbk. maddi mallar
3637fizyokrasiİktisadi ve sosyal yaşamda kendiliğinden işleyen doğal bir düzenin bulunduğunu devletin temel rolünün bu düzeni korumak olması gerektiğini savunan servetin değişimden değil üretim sürecinden kaynaklandığını düşünen ve net ürünün yalnızca tarım kesimi tara
3638fizyokratik düşüncebk. fizyokrasi
3639fizyokratlar18. yüzyılda fizyokratik düşünceyi benimsemiş iktisatçılar. krş. fizyokrasi
3640fizyolojik asgaribk. enaz geçim indirimi
3641flama formasyonubk. bayrak
3642fleksibl kambiyo kurlarıbk. esnek kur
3643florin1. Avrupa parasal birliğinden önce Hollanda'da kullanılan ulusal para birimi. 2. Venedik Dükalığı tarafindan çıkarılan 993 ayar ve 1 dirhem 1/4 krat ağırlığındaki altın.
3644FOAUluslararası ticarette malların uçağa teslimi.
3645FOBMalların geminin güvertesine geçtikten sonra oluşacak her türlü hasar, kayıp ve giderlerin alıcının sorumluluğunda olduğu uluslararası F grubu teslim biçimlerinden biri ve buna dayalı fiyat.
3646fon1. Belirli bir alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para ya da aynı işlevi gören varlıkların tümü. 2. Gerçek veya tüzel kişiler adına finansal kurum tarafından işletilen kaynak.
3647fon akımları hesabıEkonominin çeşitli kesimleri tarafından ödünç alınan ve verilen fonların kaydı.
3648fon çevirme yaklaşımıBankaların fon kaynaklarını (yükümlülüklerini) aynı vadeye sahip varlıklara dönüştürerek dengelediği finansal yönetim yaklaşımı.
3649fon değiştirme yaklaşımıbk. fon çevirme yaklaşımı
3650fonksiyonbk. görev
3651fonksiyonel bölüşümbk. bölüşüm
3652fonksiyonel bütçebk. işlevsel bütçe
3653fonksiyonel esneklikbk. işlevsel esneklik
3654fonksiyonel kamu harcamalarıbk. işlevsel kamu harcamaları
3655fonksiyonel konsolide bütçe harcamalarıbk. işlevsel konsolide bütçe harcamaları
3656fonlama1. İktisadi birimlerin özkaynaklarını kullanarak ya da borçlanarak kaynak sağlaması. 2. İktisadi birimlerin uzun vadeli borçlanarak, kısa vadeli borçlarını ödemesi.
3657FOQDenizyolu taşımacılığında dışsatımcı tarafından dışalımcıya adı belirtilen varış limanında malın gümrük vergileri ödenmemiş olarak teslim edilme biçimi ve buna dayalı fiyat. krş. DEQ
3658FORGenellikle canlı hayvanlardan oluşan malların satıcı tarafından, alıcının belirlediği demiryolu istasyonunda teslim edilmesi yükümlülüğünü içeren bir teslim biçimi ve buna dayalı fiyat.
3659fordist üretim biçimibk. fordist üretim sistemi
3660fordist üretim organizasyonubk. fordist üretim biçimi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir