İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
4951ikinci en iyi kuramıDevlet müdahalesi, dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları gibi nedenlerle birinci en iyiye ulaşılamadığı durumda, uygulanacak politikalarla özel maliyet-sosyal maliyet veya özel fayda-sosyal fayda farkının enaza indirilebileceğini ileri süren kuram.
4952İkinci EnternasyonalBirinci enteryasyonalin dağılmasından sonra sosyalist ve işçi partilerinin uluslararası sosyalizm için birlikte çalışmak amacıyla 1889 yılında Paris'te kurdukları birlik.
4953ikinci etkin ücret kuramıEtkin ücret uygulayan firmalarda işten ayrılmaların azalacağını ve böylece firmanın yeni işçileri bulmak için harcayacağı zaman ve onları eğitmek için katlanacağı maliyetlerden kurtulacağını ileri süren ve daha çok gelişmiş ülkeler için geçerli olan kuram
4954ikinci Gossen kanunubk. eş marjinal fayda yasası
4955ikinci Gossen yasasıbk. eş marjinal fayda yasası
4956ikinci güvencebk. ikinci sigorta
4957ikinci kalkınma on yılıBirleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 1970'li yıllarda sanayileşmiş ülkelerin gayrisafî millî hasılalarının binde yedisini az gelişmiş ülkelere yardım olarak vermelerinin öngörüldüğü dönem. krş. birinci kalkınma on yılı
4958ikinci kırdırımBankalara kırdırılmış bir senedin ikinci kez banka tarafından merkez bankasına kırdırılması.
4959ikinci kırdırım kredisiBankaların, nakit ihtiyaçlarını karşılamak ya da yeni getirim olanağı sağlamak amacıyla merkez bankasından ikinci kırdırım veya kredi hesabı biçiminde sağladığı kredi. krş. kredi hesabı 2
4960ikinci kırdırım oranıMerkez bankasının ikinci kırdırımda uyguladığı oran.
4961ikinci kırdırım politikasıMerkez bankasının ikinci kırdırım oranlarını değiştirerek ekonomideki para sunumunu ve kredi miktarını etkilemesi.
4962ikinci petrol şoku1979 yılında İran'daki rejim değişikliği ve bunu takip eden İran-Irak savaşı yüzünden 1979 - 80 döneminde petrol fiyatlarında ortaya çıkan ani ve büyük oranlı artış.
4963ikinci sanayi devrimi1871-1914 yılları arasında kimya alanındaki gelişmelere bağlı olarak içten patlamalı motorların bulunuşu ve sanayiye uygulanmasıyla başlayan, çelik, elektrik ve petrol sanayileri ile haberleşme, ulaştırma ve tıp alanında yaşanan köklü değişimler.
4964İkinci Sanayi Planıbk. İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı
4965ikinci sektörbk. ikincil kesim
4966ikinci serflikBatı Avrupa'da derebeyliğin dağıldığı onyedinci yüzyılda, Doğu Avrupa'da geniş topraklara sahip derebeylerinin özellikle tahıl üretimini artırmak için daha fazla köylüyü serf durumuna getirerek Batı Avrupa'ya tahıl dışsatımı yapmasıyla tanımlanan ve ondok
4967ikinci sınıf tüccarVergi Usul Kanunu'na göre, işletme hesabı esaslı defter tutma zorunluluğu olan gerçek veya tüzel kişiler. krş. birinci sınıf tüccar
4968ikinci sigortaSigorta şirketinin sigortaladığı risklerin bir kısmını veya tamamını diğer bir sigorta şirkete satarak, şirketini sigortalaması.
4969ikincil emek piyasasıÜcretlerin düşük ve işlendirme koşullarının istikrarsız olduğu emek piyasası. krş. birincil emek piyasası
4970ikincil gelir dağılımıbk. gelirin yeniden dağılımı
4971ikincil işgücü piyasasıbk. ikincil emek piyasası
4972ikincil kesimBirincil kesim tarafından üretilen aramallarını kullanarak üretim yapan ağır sanayi ve hafif sanayiden oluşan imâlat kesimi.
4973ikincil malbk. işlenmiş mal
4974ikincil parabk. saymaca para
4975ikincil piyasaDaha önce birincil piyasada işlem görmüş hisse senedi ve tahvil gibi taşınır değerlerin el değiştirdiği piyasa. krş. birincil piyasa
4976ikincil rezervlerHazine bonosu ve finansman bonosu gibi bankaların sahip oldukları likiditesi yüksek kısa vadeli varlıklar.
4977ikincil sektörbk. ikincil kesim
4978ikincil tutsat piyasasıTutsat sözleşmesine dayanarak çıkarılan senetlerin alım satımının yapıldığı piyasa.
4979ikincil yedeklerbk. ikincil rezervler
4980ikiz açıkBir ekonomide cari işlemler açığı ile bütçe açığının bir arada bulunduğu durum. krş. üçüz açık

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir