İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
5834kapsam ekonomileriFirmanın iki veya daha fazla malı farklı üretim tesisleri yerine aynı tesiste üretmesi sonucu ortalama maliyetinin azalacağını ifade eden iktisadi kuram.
5835kârHavadan ak, ince taneli buz kırılcaları biçiminde ya da lapa lapa yağan, sıcaklık koşulları elverişli ise yerde biriken su buğusu, bk. yağış.
5836kâr aktarımı1. Bir ülkede yatırım yapmış olan yabancıların söz konusu yatırımlardan elde ettikleri kârları yurtdışına çıkarması. 2. Şirketlerin elde ettikleri kârı kâr payı olarak ortaklarına dağıtmamak için bilançoları üzerinde değişikliğe giderek kârını yan şirketl
5837kâr amacı gütmeyen kurumlarAçık ya da örtük biçimde kâr amacı gütmeyen sağlık, eğitim gibi sosyal hizmetleri sağlamak amacıyla etkinlikte bulunan kurumlar.
5838kâr aralığı1. Firmanın ürettiği malın satış fiyatı ile üretim maliyeti arasındaki fark. 2. (contribution margin) Bir birim malın fiyatı ile marjinal maliyeti arasındaki pozitif farkın, o malın fiyatına oranı. krş. kâr oranı, özkaynak getirisi, varlıkların getirisi
5839kâr aralığı analizibk. kâr aralığı çözümlemesi
5840kâr aralığı çözümlemesiSatışlardaki artışların kârlardaki artışa dönüşümünü inceleyen çözümleme. krş. çalışma kaldıraç derecesi
5841kâr dağıtımıİşletmenin elde ettiği kârı hesap yılı sonunda şirket ortaklarına hisseleri oranında paylaştırması.
5842kâr ençoklamasıBir firmanın olası ençok kârı elde edebilmek amacıyla fiyat veya üretim miktarını ayarlama ilkesi.
5843kâr enflasyonuSermaye ve üretimde yoğunlaşmanın bulunduğu ve kâr paylı fiyatlandırma yapan büyük firmaların egemen olduğu kesimlerde firmaların kâr oranlarını artırmalarına bağlı olarak ortaya çıkan bir tür maliyet enflasyonu.
5844kâr fonksiyonuKâr ile firmanın ürettiği malın piyasa satış fiyatı ve üretim faktörlerinin fiyatları arasındaki fonksiyonel ilişki.
5845kâr güdüsüKapitalist bir iktisadi sistemde, girişimcinin üretim etkinliğine girişmesini ve sürdürmesini sağlayan temel güdü.
5846kâr itişli enflasyonbk. kâr enflasyonu
5847kâr katılımlı tahvilFaizden ayrı olarak kârdan da belli bir ödemenin yapıldığı tahvil türü.
5848kâr maksimizasyonubk. kâr ençoklaması
5849kâr marjıbk. kâr aralığı
5850kâr oranı1. Bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği net kârın toplam gelirlere, toplam varlıklara veya özkaynağa oranı. krş. kâr aralığı, varlıkların getirisi, özkaynak getirisi 2. bk. kâr aralığı 2 3. Marksist yaklaşımda, üretim süreci sonunda elde edilen ar
5821kapitalist planlamaKapitalist ekonomide özel kesim için yol gösterici ve kamu kesimi için emredici niteliğe sahip iktisadi planlama.
5822kapitalist sistem1. Üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin kârını ençoklamak amacındaki özel kesimin elinde olduğu serbest rekabete dayalı iktisadi ve sosyal sistem. 2. Stalin'in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist
5823kapitalist toplumKapitalist sistemin ve kapitalist üretim ilişkilerinin geçerli olduğu toplum.
5824kapitalist üretim biçimiMarksist yaklaşımda, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde olduğu, ücretli emeğin yarattığı artık değere dayanan üretim biçimi.
5825kapitalist üretim ilişkileriMarksist yaklaşımda, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu, emek gücünün metalaştırıldığı ve üretimin temel amacının artık değer üretimi olduğu üretim ilişkileri.
5826kapitalist üretken emekMarksist yaklaşımda maddi mallar üreterek artık değer kitlesine katkı yapan emek. Ancak Marksist yaklaşımda bu tanım durağan olmayıp, kapitalizmin gelişme aşamaları ve işbölümüne göre değişebilmektedir.
5827kapitalist üretken olmayan emekMarksist yaklaşımda hizmet üreten, ancak artık değer kitlesine katkı yapmayan emek.
5828kapitalizasyon1. Bir işletmenin birikmiş yedek akçe ve kârını sermaye artırımında kullanması. 2. Uzun vadeli borçların, ayrıcalıklı hisse senetlerinin ve özkaynağın maliyeti ya da beklenen getirisi.
5829kapitalize değerbk. sermaye değeri
5830kapitalizmbk. kapitalist sistem
5831kapitalleştirilmiş değerbk. sermaye değeri
5832kapitülasyonBir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklar.
5833kaporabk. güvenmelik

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir