İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
6001kayıtsızlık eğrisi analizibk. kayıtsızlık eğrisi çözümlemesi
6002kayıtsızlık eğrisi çözümlemesiSırasal fayda kuramı çerçevesinde tüketici davranışlarını kayıtsızlık eğrilerine dayanarak açıklayan çözümleme.
6003kayıtsızlık haritasıbk. kayıtsızlık paftası
6004kayıtsızlık paftasıBirbirini izleyen ve orijinden uzaklaştıkça her biri daha yüksek fayda düzeyini gösteren kayıtsızlık eğrilerinin oluşturduğu bütün.
6005kaymak fiyatAz esnek isteme sahip farklılaştırılmış yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi durumunda, ürün geliştirme maliyetlerini yansıtacak biçimde belirlenen ve tüketicinin ödemeyi kabul edebileceği kadar yüksek fiyat.
6006kaynağa dönük endüstrilerbk. kaynak yönelimli sanayiler
6007kaynağa dönük sanayilerbk. kaynak yönelimli sanayiler
6008kaynağa yönelik endüstrilerbk. kaynak yönelimli sanayiler
6009kaynağa yönelik sanayilerbk. kaynak yönelimli sanayiler
6010kaynağa yönelimli endüstrilerbk. kaynak yönelimli sanayiler
6011kaynakYeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yer.
6012kaynak dağılımıBir ekonominin sahip olduğu kaynakların alternatif kullanım alanları arasında dağılımı.
6013kaynak dağılımında etkinlikKaynakların toplumun ençok arzu ettiği mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılması, diğer bir deyişle isteme uygun malların üretildiği durum.
6014kaynak kullanımıÜretim faktörlerinin üretim sürecinde kullanımı.
6015kaynak kullanımı etkinliğibk. iktisadi etkinlik
6016Kaynak Kullanımını Destekleme FonuKalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak yatırımların yönlendirilebilmesi ve uzmanlık kredilerinde maliyetlerin düşürülmesi amacıyla 1988 yılında T.C. Merkez Bankası bünyesinde kurulmuş bütçe dışı bir fon.
6017kaynak tahsisibk. kaynak dağılımı
6018kaynak ülkebk. çıkış ülkesi 2
6019kaynak yönelimli sanayilerUlaştırma maliyeti yüksek olan, kaba hacimli, ağır girdi ve hammaddeleri üretim sürecinde kullanması ve üretim sürecinde ağırlık ya da hacim kaybetmesi gibi nedenlerle bu girdilere yakın yerlerde kurulan sanayiler. krş. piyasa yönelimli sanayiler, kondu s
6020kaynaklar kuramıbk. say yasası
6021kaynakta kesmebk. kaynakta kesme yöntemi
6022kaynakta kesme usulübk. kaynakta kesme yöntemi
6023kaynakta kesme yöntemiÜcret, faiz, kira ve serbest meslek gelirlerinden alınacak verginin, gelirin oluşması sırasında üçüncü kişi tarafından kesilmesine dayanan vergi toplama yöntemi.
6024kaynaşmaAyrı hecelerdeki iki ünlünün bir tek ünlüde veya birden çok hecedeki seslerin tek hecede toplanması olayı. Bu olay daha çok kelime birleşmelerinde görülür: gidemedim (< kēt-e umadum), sekiz on > seksen, dokuz on > doksan, cumartesi (< cuma ertesi)
6025kaza sigortasıHerhangi bir kaza sonucunda ortaya çıkabilecek ölüm, sürekli veya geçici sakatlıklar sonucu doğacak iktisadi risklere karşı yapılan sigorta türü.
6026kazanca katılmabk. kâra katılma
6027kazanç1. Bir elektrik akını ya da geriliminin yükseltim oranı. 2. Telsiz iletişiminde akımmıknatıssal dalgaların gücünü yükseltme oranı.
6028kazanç bölüşümübk. kâr dağıtımı
6029kazanç dağıtımıbk. kâr dağıtımı
6030kazanç genişliğibk. kâr aralığı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir