İktisat - Ekonomi - XML


IDTerimAçıklama
1621çevresel etki değerlendirmesi raporuÇevresel etki değerlendirmesinde uygulanacaklar listesinde yer alan etkinlikler için hazırlanacak rapor.
1622çevrilebilir tahvilbk. çevrilgen tahvil
1623çevrilgen paraDiğer ülke paralarına serbestçe dönüştürülebilen ulusal para.
1624çevrilgen tahvilBelirli koşullar altında hisse senedine, diğer taşınır değerlere dönüştürülebilir tahvil.
1625çevrilgenlikHerhangi bir ikitisadi değerin serbestçe bir başka iktisadi değere dönüştürülebilme özelliği.
1626çevrimbk. salınım
1627çevrim dışıHerhangi bir çevrimde iktisadi değişkenlerin çevrimden bağımsız olarak hareket etmesi.
1628çevrim karşıtı değişkenBir çevrimde çevrimle ters yönde hareket eden, diğer bir deyişle çevrimin durgunluk aşamasında artan, canlanma aşamasında ise azalan değişken.
1629çevrim karşıtı hareketBir çevrimde iktisadi değişkenlerin ve/veya politikaların çevrime ters yönde olması.
1630çevrim karşıtı politikaBir çevrimde çevrimle ters yönde uygulanan, diğer bir deyişle çevrimin durgunluk aşamasında genişletici, canlanma aşamasında ise daraltıcı politika.
1631çevrim kuramlarıÇevrimlerin süreç ve nedenlerini açıklamak için ileri sürülen kuramlar.
1632çevrim yanlı değişkenBir çevrimde çevrimle aynı yönde hareket eden, diğer bir deyişle çevrimin durgunluk aşamasında azalan, canlanma aşamasında ise artan değişken.
1633çevrim yanlı hareketBir çevrimde iktisadi değişkenlerin ve/veya politikaların çevrimle aynı yönde olması.
1634çevrim yanlı politikaBir çevrimde çevrimle aynı yönde uygulanan, diğer bir deyişle çevrimin durgunluk aşamasında daraltıcı, canlanma aşamasında ise genişletici politika.
1635çevrime karşı maliye politikasıÇevrimin daralma döneminde genişleyici genişleme döneminde ise daraltıcı olarak uygulanan maliyet politikası.
1636çevrimsel bütçeÇevrimsel bütçeleme görüşüne dayanarak hazırlanan bütçe.
1637çevrimsel bütçelemeDönemler itibarıyla bütçe denkliğini öngören bununla birlikte bütçenin her yıl denk olması gerekmediğini, ekonominin genişleme dönemlerinde bütçe fazlası, daralma dönemlerinde ise bütçe açığı politikalarının uygulanabileceğini öneren, Keynesçi yaklaşım do
1638çevrimsel işsizlikİktisadi dalgalanmaların gerileme ve durgunluk dönemlerinde toplam istemdeki daralmaya bağlı olarak ortaya çıkan bir dönemsel işsizlik türü. krş. mevsimlik işsizlik
1639çıkaranbk. çıkarımcı
1640çıkarılmamış sermayeBir anonim ortaklığın nominal sermayesinin henüz hisse senedi biçiminde çıkarılmamış kısmı.
1641çıkarılmış sermayeBir anonim ortaklığın satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayesi.
1642çıkarımVerilmiş bir ya da daha çok önermeden sonuç çıkarma edimi. Doğruluğu doğrudan doğruya bilinmeyen bir önermenin, doğru olarak kabul edilmiş olan başka önermelerle bağlantısına dayanarak doğruluğunu çıkarma işlemi. Şu biçimde de söylenebilir: "Belli önermel
1643çıkarım düzeniBir ülkede, kağıt para, tahvil ve bono, hisse senetleri gibi değerlerin ilk kez piyasaya sürülmesini düzenleyen kurallar bütünü.
1644çıkarım fiyatıBir hisse senedinin üzerinde yazılı olan fiyat. krş. hisse senedi piyasa fiyatı, hisse senedi sunum fiyatı
1645çıkarım hacmiDevletin yetki verdiği bankanın piyasaya sürdüğü toplam para miktarı.
1646çıkarım kazancıParanın piyasadaki parasal değeri ile basılma maliyeti arasındaki fark dolayısıyla ortaya çıkan kazanç.
1647çıkarım maliyetiYeni hisse senedi veya tahvil çıkarmanın maliyeti.
1648çıkarım primiOrtaklıkların hisse senetlerini çıkarım fiyatının üzerinde bir fiyatla satmaları sonucunda satış fiyatı ile çıkarım fiyatı arasında oluşan pozitif fark. krş. çıkarım fiyatı, hisse senedi sunum fiyatı, hisse senedi piyasa fiyatı
1649çıkarım tekeliHalkın paraya güvenini oluşturmak ve çıkarım gelirlerinin devlete kalmasını sağlamak amacıyla devlet tarafından çıkarımın tek bir kuruluşa verilmesi.
1650çıkarım ürünleri sanayiiMadencilik, petrol, doğaI gaz üretimi ve ormancılık gibi birincil ürünleri doğrudan doğruya topraktan elde eden sanayi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir