Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
1(Amount) Recoverable: Geri Kazanılabilir Tutar
2‘Corridor’: Tazminat Yükümlülüğü Aralığı
3‘Cost Of Sales’ Method: Satışların Maliyeti Yöntemi
4Acceptable Under IFRSs: UFRS Ye Göre Kabul Edilebilir
5Accountability Of Management: Yönetimin Sorumluluğu
6Account:Hesap
7Accounting: Muhasebe
8Accounting Cost :Muhasebe Maliyeti
9Accounting Estimate: Muhasebe Tahmini
10Accounting For İnventories: Stokların Muhasebeleştirilmesi
11Accounting Costs:Muhasebe Giderleri
12Accounting Loss:Muhasebe Kaybı
13Accounting Income: Muhasebe Geliri (Karı)
14Accounting Model: Muhasebe Modeli
15Accounting Plan :Muhasebe Planı
16Accounting Unit :Muhasebe Birimi
17Accounting Officer:Sayman
18Accounting Period: Muhasebe Dönemi, Hesap Dönemi
19Accounting Policy: Muhasebe Politikası
20Accounting Price :Muhasebe Fiyatı
21Accounting Principle: Muhasebe İlkesi
22Accounting Profit: Muhasebe Karı / Ticari Kar
23Accounting Record: Muhasebe Kaydı
24Accounting Risk:Muhasebe Riski
25Accounting Treatment: Muhasebeleştirme Yöntemi
26Accounts Receivable: Alıcılar
27Accrual Date:Tahakkuk Tarihi
28Accrual Tax :Tahakkuk Etmiş Vergi Borcu
29Accrual Basis: Tahakkuk Esası
30Accrual Basis Of Accounting: Tahakkuk Esasına Göre Muhasebeleştirme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir