İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Ürünler
İhraç Yasaklı ve İhracı Ön izne Bağlı Mallar


Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler)

ID : 1
Resmi Gazete Ek No : Ek-1
Madde : 1
Madde Açıklaması : Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler)
İzin Veren Kurum :
Yasal Dayanak : 23/07/1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”

Hint keneviri

ID : 2
Resmi Gazete Ek No : Ek-1
Madde : 2
Madde Açıklaması : Hint keneviri
İzin Veren Kurum :
Yasal Dayanak : 24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2313 sayılı “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun”

Tütün tohumu ve fidesi

ID : 3
Resmi Gazete Ek No : Ek-1
Madde : 3
Madde Açıklaması : Tütün tohumu ve fidesi
İzin Veren Kurum :
Yasal Dayanak : 04/12/2002 tarih ve 24956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

İhracı ön izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon)

ID : 4
Resmi Gazete Ek No : Ek-1
Madde : 4
Madde Açıklaması : İhracı ön izne bağlı mallar listesinde yer alan türler hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon)
İzin Veren Kurum :
Yasal Dayanak : 13/4/1990 tarih ve 20491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı

ID : 5
Resmi Gazete Ek No : Ek-1
Madde : 5
Madde Açıklaması : Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı
İzin Veren Kurum :
Yasal Dayanak : 11/05/1974 tarih ve 14883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 24/4/1974 tarih ve 7/8186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları

ID : 6
Resmi Gazete Ek No : Ek-1
Madde : 6
Madde Açıklaması : Doğadan toplanan doğal çiçek soğanları
İzin Veren Kurum :
Yasal Dayanak : 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

Odun ve odun kömürü (Meyve kabuklarından üretilen mangal kömürü hariç)

ID : 7
Resmi Gazete Ek No : Ek-1
Madde : 7
Madde Açıklaması : Odun ve odun kömürü (Meyve kabuklarından üretilen mangal kömürü hariç)
İzin Veren Kurum :
Yasal Dayanak : 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

Sığla (liquidambar orientalis)

ID : 8
Resmi Gazete Ek No : Ek-1
Madde : 8
Madde Açıklaması : Sığla (liquidambar orientalis)
İzin Veren Kurum :
Yasal Dayanak : 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

Yalankoz (pterocarya carpinifolia)

ID : 9
Resmi Gazete Ek No : Ek-1
Madde : 9
Madde Açıklaması : Yalankoz (pterocarya carpinifolia)
İzin Veren Kurum :
Yasal Dayanak : 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter)

ID : 10
Resmi Gazete Ek No : Ek-1
Madde : 10
Madde Açıklaması : Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter)
İzin Veren Kurum :
Yasal Dayanak : 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

Zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir, fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları

ID : 11
Resmi Gazete Ek No : Ek-1
Madde : 11
Madde Açıklaması : Zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir, fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanları
İzin Veren Kurum :
Yasal Dayanak : 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler

ID : 12
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 1
Madde Açıklaması : Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler
İzin Veren Kurum : Milli Savunma Bakanlığı
Yasal Dayanak : 03/07/2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun”un 4üncü maddesi gereği her yıl revize edilerek Resmi Gaze

Afyon ve haşhaş kellesi

ID : 13
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 2
Madde Açıklaması : Afyon ve haşhaş kellesi
İzin Veren Kurum : Sağlık Bakanlığı
Yasal Dayanak : 24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2313 sayılı “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun”

Uyuşturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu vePsikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleş

ID : 14
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 3
Madde Açıklaması : Uyuşturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu vePsikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleş
İzin Veren Kurum : Sağlık Bakanlığı
Yasal Dayanak : 24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2313 sayılı “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun” ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli “Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi”, 1971 tarihli “Psikotrop Maddelere

Tehlikeli Atıkların SınırlarötesiTaşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi Kapsamındaki mallar

ID : 15
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 4
Madde Açıklaması : Tehlikeli Atıkların SınırlarötesiTaşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi Kapsamındaki mallar
İzin Veren Kurum : Çevre ve Orman Bakanlığı
Yasal Dayanak : 15/5/1994 tarih ve 21935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 07/03/1994 tarih ve 94/5419 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış “Tehlikeli Atıkların SınırlarötesiTaşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkinBasel Sözleşmesi”

Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon

ID : 16
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 5
Madde Açıklaması : Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon
İzin Veren Kurum : Çevre ve Orman Bakanlığı
Yasal Dayanak : 13/04/1990 tarih ve 20491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 08/03/1990 tarih ve 90/234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Gübreler (Kimyevi gübreler hariç)

ID : 17
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 6
Madde Açıklaması : Gübreler (Kimyevi gübreler hariç)
İzin Veren Kurum : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Yasal Dayanak : 13/01/1965 tarih ve 11905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 19/12/1964 tarih ve 6/4090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 27/12/1924 tarih ve 2/1771 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı

Tohumluklar (Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri hariç)

ID : 18
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 7
Madde Açıklaması : Tohumluklar (Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri hariç)
İzin Veren Kurum : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Yasal Dayanak : 08/11/2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan  5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu”

Ankara (Tiftik) keçisi

ID : 19
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 8
Madde Açıklaması : Ankara (Tiftik) keçisi
İzin Veren Kurum : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Yasal Dayanak : 10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4631 sayılı “Hayvan Islahı Kanunu”

Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması tamamen yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri

ID : 20
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 9
Madde Açıklaması : Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması tamamen yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri
İzin Veren Kurum : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Yasal Dayanak : 04/04/1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu”, 10/03/1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Su Ürünleri Yönetmeliği”, “Su Ürünleri Yönetmeliği” kapsamında Resmi Gazete’de yay

Yarış atları

ID : 21
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 10
Madde Açıklaması : Yarış atları
İzin Veren Kurum : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Yasal Dayanak : 10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Hayvan Islahı Kanunu”

Yem Kanunu kapsamına giren yemler

ID : 22
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 11
Madde Açıklaması : Yem Kanunu kapsamına giren yemler
İzin Veren Kurum : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Yasal Dayanak : 07/06/1973 tarih ve 14557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 1734 sayılı “Yem Kanunu”

Veteriner İlaçları 

ID : 23
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 12
Madde Açıklaması : Veteriner İlaçları 
İzin Veren Kurum : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Yasal Dayanak : 1262 sayılı “İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Yeniden Bazı Hükümler İlavesine Dair 3490 sayılı Kanun”

İhracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları

ID : 24
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 13
Madde Açıklaması : İhracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları
İzin Veren Kurum : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Yasal Dayanak : 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

Damızlık büyük ve küçük başhayvan

ID : 25
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 14
Madde Açıklaması : Damızlık büyük ve küçük başhayvan
İzin Veren Kurum : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Yasal Dayanak : 10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4631 sayılı “Hayvan Islahı Kanunu”

Doğa Mantarı (Sadece AB üyesi ülkelere yönelik ihracat için)

ID : 26
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 15
Madde Açıklaması : Doğa Mantarı (Sadece AB üyesi ülkelere yönelik ihracat için)
İzin Veren Kurum : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Yasal Dayanak : 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

Mavi yüzgeçli orkinos (thynusthunnus) (canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş)

ID : 27
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 16
Madde Açıklaması : Mavi yüzgeçli orkinos (thynusthunnus) (canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş)
İzin Veren Kurum : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Yasal Dayanak : 06/01/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki mallar

ID : 28
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 17
Madde Açıklaması : Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki mallar
İzin Veren Kurum : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Yasal Dayanak : 13/09/2007 tarih ve 26642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik” ve “Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas

Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ekipman, Yazılım ve Teknoloji Ek’iDahilindeki Malzemeler

ID : 29
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 18
Madde Açıklaması : Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ekipman, Yazılım ve Teknoloji Ek’iDahilindeki Malzemeler
İzin Veren Kurum : Milli Savunma Bakanlığı
Yasal Dayanak : 03/07/2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun”un 4üncü maddesi gereği her yıl revize edilerek Resmi Gaze

Şeker

ID : 30
Resmi Gazete Ek No : Ek-2
Madde : 19
Madde Açıklaması : Şeker
İzin Veren Kurum : T.C. Şeker Kurumu
Yasal Dayanak : 19/04/2001 tarih ve 24378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 4634 sayılı “Şeker Kanunu”

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir