Türk Ata Sözleri
Türk Ata Sözleri


IDSöz
331Gülme komşuna gelir başına.
332Güneş giren eve hekim girmez.
333Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur.
334Harman yel ile, düğün el ile olur.
335Hasta yatan değil, eceli gelen ölür.
336Havada ahreni ile uçmayan kuşun sesi havadan değil, tavadan gelir.
337Haydan gelen huya gider.
338Hazıra hanak, pişmişe konak.
339Hem kız, hem baldırı düz hem de ucuz olur mu.
340Her akla geleni işleme her ağacı taslama. Her işin başı sağlık.
341Her işte bir hayır vardır.
342Her koyun kendi bacağından asılır.
343Her kuşun eti yenmez.
344Her şakanın altında bir gerçek yatar.
345Her şeyin yenisi,dostun eskisi.
346Her taş baş yarmaz.
347Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
348Her zamanı bir sayma.
349Herkes aklını pazara çıkarmış,yine kendi aklını beğenmiş.
350Horoz ölür gözü çöplükte kalır.
351Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
352Irmak kenarına çeşme yapılmaz.
353Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
354Isıracak it dişini göstermez.
355Isıracak köpek dişini göstermez.
356Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.
357İğneyi kendine,çuvaldızı ele batır.
358İki cambaz bir ipte oynamaz.
359İnsan kocar, gönlü kocamaz.
360İnsan konuşa konuşa,hayvan koklaşa koklaşa

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir