İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3271faal nüfusbk. etkin nüfus
3272faaliyet bütçelemesiBir organizasyonun planlanmış satışlar, üretim, nakit akımı gibi gelecekteki ticari etkinliklerine ilişkin finansal gereksinimlerin tahmini.
3273faaliyet dışı gelirlerİşletmenin ana çalışma alanı ile ilgili olmayan, faiz geliri ya da duran varlıkların satışı gibi diğer alanlardan elde ettiği gelirler. krş. faaliyet gelirleri
3274faaliyet dışı giderlerİşletmenin ana çalışma alanı ile doğrudan ilgili olmayan, faiz gideri ya da duran varlık satış zararları gibi alanlara ilişkin giderler. krş. faaliyet giderleri
3275faaliyet dışı kârİşletmenin faaliyet dışı gelirleri ile faaliyet dışı giderleri arasındaki pozitif fark.
3276faaliyet gelirleriİşletmenin ana çalışma alanına ilişkin satışlarından elde ettiği gelir. krş. faaliyet dışı gelirler
3277faaliyet giderleriİşletmenin ana çalışma alanına ilişkin pazarlama, dağıtım, araştırma-geliştirme ve genel yönetim gibi tüm giderleri. krş. faaliyet dışı giderler
3278faaliyet hacmiİşletmenin belli bir dönemdeki satışları veya üretim miktarı.
3279faaliyet kaldıracıbk. çalışma kaldıracı
3280faaliyet kaldıraç derecesibk. çalışma kaldıraç derecesi
3281faaliyet kârıİşletmenin faaliyet gelirleri ile giderleri arasındaki pozitif fark.
3282faaliyet kiralamasıKira sözleşmesi ile nakil araçları, haberleşme cihazları, televizyon ve bilgisayar gibi malların iktisadi ömründen daha kısa süre için kiralanması. krş. kiralama
3283faaliyet nakit akımıŞirketin vergi sonrası net faaliyet kârından toplam sermayedeki değişimin çıkarılmasıyla bulunan değer.
3284faaliyet raporuAnonim şirketlerde idare meclisinin her iş yılı sonunda şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan işlemlerin özetini göstermek için hazırlamakla yükümlü olduğu yıllık rapor.
3285Fabian Cemiyetibk. Fabian Derneği
3286Fabian DerneğiBarışçıl yollarla toplumda sosyalist inanç ve düşünceleri geliştirmek ve Fabian sosyalizmini oluşturmak amacıyla Sidney Webb, Beatrice Webb, George Bernard Show, H.G. Wells, James Ramsay MacDonald tarafından 1884 yılında İngiltere'de kurulmuş ve adını Rom
3287Fabian sosyalizmiMarks'ın sınıf çatışması kuramının aksine, sosyalizmi şiddet ve devrime başvurmadan parlamenter süreç yoluyla yerleştirmeye yönelik Fabian Derneği tarafından ortaya atılmış ve özellikle İngiltere, İskandinav ülkeleri ve Kanada'da kabul görmüş düşünce akım
3288fabrikaİşgücü kullanılarak, makine veya teknik yöntemlerle aramalların başka bir mal hâline dönüştürüldüğü mekân.
3289fabrika çıkış fiyatıbk. E grubu teslim fiyatı
3290fabrika fiyatıFabrika çıkışında mala ödenen bedel.
3291fabrika satış yeriBir işletmenin dışsatım fazlası, kusurlu veya elde kalmış mallarını düşük fiyatla satmak veya yeni ürünlerini tanıtmak amacıyla fabrikanın içinde ya da yakınında açtığı perakende satış yeri.
3292fabrika teslimi fiyatbk. 1. E grubu teslim fiyatı 2. fabrika fiyatı
3293fabrikalar satış merkeziFarklı markalara ait fabrika satış yerlerinin bir arada bulunduğu büyük alışveriş merkezi.
3294fabrikasız imalatçılarÜrünlerin üretim, tasarım ve pazarlama evrelerinin birbirinden tamamen kopuk olduğu katma değerin tasarım ve pazarlama süreçlerinde yaratıldığı alıcı yönetimli değer zincirlerinde çalışan üreticiler.
3295fabrikatörFabrika sahibi ya da işleticisi.
3296factorbk. alacaklandırıcı
3297factoringbk. alacaklandırma
3298fahiş fiyatbk. adil olmayan fiyat
3299faiz1. Üretim faktörlerinden sermayenin getirisi. 2. Fon istem ve sunumunun karşılaşması sonucu oluşmuş fon fiyatı.
3300faiz arakazancıSermayenin yüksek faiz oranlarının geçerli olduğu ülkeye gitmesi sonucu İki ülke arasındaki faiz-kur farklılıklarından sağlanan kazancın eşitlenme süreci sırasında elde edilen kazanç. krş. faiz değerdeşliği kuramı, faiz kur makası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir