İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
361anlaşmalı azelAzel piyasalarında, firmaların aralarındaki fiyat veya miktar rekabetini önlemek için, açık veya örtük bir biçimde anlaşmaları durumu. krş. tröst, kartel
362anlaşmalı oligopolbk. anlaşmalı azel
363anlaşmalı oyunOyun setindeki ödüllere ilişkin olarak oyuncuların aralarında açık ya da örtük herhangi bir biçimde anlaşma yaptıkları oyun türü. krş. anlaşmasız oyun
364anlaşmalı ticaret1. Genellikle finansman zorluklarının yaşandığı ülkeler arasındaki ticarette gündeme gelen ve satılan mal, hizmet veya teknoloji karşılığında satıcının da alıcıdan kısmen döviz kullanarak ya da hiç döviz kullanmadan aynı miktar ya da satışın belli bir ora
365anlaşmasız azelAzel piyasalarında, firmaların aralarında fiyat veya miktar konusunda işbirliği yapamadıkları durum.
366anlaşmasız oligopolbk. anlaşmasız azel
367anlaşmasız oyunOyun setindeki ödüllere ilişkin olarak oyuncuların aralarında açık ya da örtük herhangi bir biçimde anlaşma yoluna gitmeyip kendi çıkarlarını gerçekleştirmek yönünde seçenek belirledikleri oyun türü. krş. anlaşmalı oyun
368anonim ortaklıkbk. anonim şirket
369anonim şirketBeş veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iktisadi amaçla kurulmuş, belirli miktarda ve paylara bölünmüş bir ana sermayesi bulunup, borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu olan bir sermaye şirketi türü.
370antagonizm kuramıGelirlerin paylaşılmasında, emek ve sermayenin rakip durumunda olduklarını ileri süren kuram.
371anti-damping vergisibk. düşürüme karşı vergi
372anti-tekel yasalarıbk. tekelleşme karşıtı yasalar
373anti-tröst yasalarıbk. tekelleşme karşıtı yasalar
374antitröst politikasıbk. tekelleşme karşıtı politika
375antlaşmaİki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak ve iktisadi ilişkiler gibi konularda yasal sonuçlar doğurmak üzere yapılan sözleşme.
376antrepoTransit ticarette, gümrük vergisine konu olup, henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerektiğinde küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı, gümrük binaları yakınında bulunan, kamu veya özel kesimce işletilen bir tür depo. krş. genel antrepo
377antrepo belgesiAntrepolara bırakılan mallar için mal sahiplerine verilen senet ya da makbuz.
378antrepo rejimiYabancı malların tarife ödenmeksizin, gümrük makamlarının denetimine bağlı, kapalı yerlerde korunmasına olanak sağlayan özel bir gümrük rejimi türü.
379APAbk. apürinik asit
380APBbk. Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği
381APCbk. ortalama tüketim eğilimi
382APEbk. Avrupa Para Enstitüsü
383apelbk. çağrı
384aporŞirketlere konulan her türlü sermaye.
385APSbk. Avrupa Para Sistemi
386ar-gebk. araştırma - geliştirme
387ara bilânçoGenellikle yıllık yapılan bilançoların özel durumlarda daha kısa dönemler için (üç aylık veya haftalık ya da istenen aralıklarla) düzenlenmesi.
388ara bonoDüzenli olarak yapılan ödemelerin yanı sıra arada bir ödenen ve genellikle miktarı daha yüksek olan bono.
389ara finansmanİşletmenin etkinlikleri sırasında ortaya çıkan ve öngörülmeyen gereksinmeler için yapılan finansman.
390ara girdiGirdi-çıktı çözümlemesinde, kesimin çıktısını elde etmek için kullandığı hammadde, yarı işlenmiş ve işlenmiş mallar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir