İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5581itibari sermayeFirmanın ödenmiş sermayesi ile ödenmemiş sermayesi toplamından oluşan ve miktarı firmanın esas sözleşmesinde yeralan sermaye.
5582itibari ücretbk. parasal ücret
5583itibarlı nakit kaimesibk. kaime
5584itimatnamebk. güvence mektubu
5585iyelikbk. mülkiyet
5586iyi imâlat uygulamalarıBir malın kalitesi, üretimin güvenilirliği ve devamlılığı gibi her türlü önlemin alınması.
5587iyi imâlat uygulamaları belgesiBir üretim tesisinde iyi imâlat uygulamaları yapıldığına ilişkin yetkili makamlarca verilen belge.
5588iyi mallarDoyumsuzluk varsayımının geçerli olduğu, diğer bir deyişle daha çok malın daha azına tercih edildiği mallar.
5589iyi paraDeğişim değeri ile mal değeri arasındaki fark çok küçük olan, diğer bir deyişle piyasa değeri değişim değerinden büyük olan altın gibi madeni para.
5590iyileşmebk. toparlanma
5591izahname1. (explanation note) Uyumlaştırılmış tarife sınıflandırma sisteminin eki olup, bu sınıflandırma sistemine göre düzenlenen ve eşyanın görünümü, özellikleri, üretim yöntemi ve kullanım alanları gibi bilgileri içeren belge. 2. (prospectus) Sermaye piyasası
5592izlemÖnceden belirlenmiş bir amaca ulaşmak için izlenen yol.
5593izlem tasarımıKuruluşların örgütlenme ve bütçe yapılarının örgütsel öncelikler, görevler ve uzun dönem erekler çerçevesinde nasıl biçimlendirileceğini belirleyen ve bu ereklere ulaşmak için gerekli olan politikaları, araç ve başarıyı etkileyecek dışsal unsurları dikkat
5594izlence kredisibk. program kredisi
5595izleyici firmaEgemen firmayı izleyen ve piyasa payını korumaya çalışan firma.
5596J eğrisiDevalüasyonun bir ülkenin dış ticaret bilânçosunda zaman içerisinde yarattığı etkiyi gösteren ve j harfine benzediği için bu adla anılan eğri.
5597J eğrisi etkisiDevalüasyonun kısa dönemde dışalım ve dışsatım fiyat esnekliklerinin düşük olması nedeniyle ülkenin dış ticaret açığını daha da artırması, uzun dönemde ise esnekliklerin artmasına bağlı olarak açığın küçülerek ortadan kaldırması.
5598Jamaika AnlaşmasıAyarlanabilir sabit kur sisteminden esnek kur sistemine geçilmesiyle birlikte IMF'in ana sözleşmesinde kur sistemlerine yönelik maddenin bu doğrultuda değiştirilmesi amacıyla 1976 yılında Jamaika'da imzalanan anlaşma.
5599jandarma devletiDevletin sadece güvenlik, savunma, adalet, eğitim ve diplomasi görevlerini yerine getirmesi ve piyasaya hiçbir müdahale etmemesi gerektiği düşüncesine dayanan klasik liberalizmin devlet anlayışı.
5600Japon tarzı üretimbk. yalın üretim sistemi
5601jaraborsaTavan fiyat uygulamasında mevcut resmi piyasaya koşut olarak malın daha yüksek fiyatlarda alım satımının yapıldığı yasal olmayan piyasa.
5602jeosentrik yönetimbk. coğrafi merkezli yönetim
5603jestiyon usulübk. mali yıl yöntemi
5604jestiyon yöntemibk. mali yıl yöntemi
5605Jevons farksızlık yasasıbk. eş marjinal fayda yasası
5606Jevons kayıtsızlık yasasıbk. eş marjinal fayda yasası
5607Jevons tek fiyat yasasıbk. eş marjinal fayda yasası
5608Jevons yasasıbk. eş marjinal fayda yasası
5609JITbk. tam zamanında üretim
5610joint venturebk. ortak girişim

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir