İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
6991mikroiktisatİktisadi karar birimlerinin davranışlarından hareketle mal, hizmet ve faktör piyasalarında fiyatın nasıl oluştuğunu ve oluşmuş bir fiyatın nasıl değiştiğini inceleyen iktisadın bir alt dalı.
6992miktar esaslı sübvansiyonDevlet tarafından üreticilere bir mal veya üretim faktörünün birimi başına verilen sübvansiyon.
6993miktar esaslı tarifeDışalımı yapılan malların özelliğine göre metre, litre, kilogram, ton ya da adet gibi fiziki birim başına uygulanan tarife. krş. değer esaslı tarife
6994miktar esaslı vergiMatrahı malın özelliğine göre metre, litre, kilogram, ton ya da adet gibi fiziki birim olan vergi. krş. değer esaslı vergi
6995miktar indirimiBüyük hacimli satın almalarda, alınan mal miktarına dayanarak fiyatta yapılan indirim.
6996miktar iskontosubk. miktar indirimi
6997miktar karteliAzel piyasasındaki işletmelerin, hukuki varlıklarını korumaları koşuluyla, belirli bir miktarın üzerinde mal sunmama konusunda yazılı ya da sözlü olarak örtük biçimde anlaşmaları. krş. bölge karteli, faiz karteli, fiyat karteli, kartel
6998miktar kısıtlamasıÜlke çıkarlarını, üretici veya tüketiciyi korumak amacıyla hükümet tarafından malın üretimi, tüketimi, dışalımı veya dışsatımının kısıtlanması. krş. kota
6999miktar kotalamasıBelirli bir tarımsal ürünün üretim miktarının çiftçi veya ülke düzeyinde sınırlandırılması. krş. global miktar kotalaması, bireysel miktar kotalaması
7000miktar teorisibk. klasik miktar kuramı
7001Milletlerarası Odalar Birliğibk. Uluslararası Ticaret Odası
7002Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Millî Komitesibk. Uluslararası Ticaret Odası Türkiye Millî Komitesi
7003millî burjuvazibk. ulusal kentsoylu sınıf
7004millî bütçebk. bütçe 1
7005millî ekonomibk. ulusal ekonomi
7006millî gelirBir ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim faktörlerine, gerek o ülkedeki gerek diğer ülkelerdeki üretime katkıları karşılığında yapılan ödemeler toplamı. krş. millî hasıla
7007millî gelir hesaplama yöntemleriMillî gelirin hesaplanmasında kullanılan üretim, gelir ve harcama yöntemleri. krş. üretim yöntemi, gelir yöntemi, harcama yöntemi
7008millî gelir hesaplarıBir ekonomide çeşitli kesimlerin başarımını ölçmede kullanılan gayrisafî millî hâsıla, gayrisafî yurtiçi hâsıla gibi istatistikler kümesi.
7009millî gelir hesapları sistemiMilli gelir hesaplarının dayandığı sistem. Bu sistem maddi mallar üretim sistemi, Birleşmiş Milletler milli gelir hesapları sistemi ve Avrupa hesapları sisteminden oluşmaktadır.
7010millî gelir muhasebesiBir ülke ekonomisinde, genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde, iktisadi etkinlikler sonucu gerçekleştirilen üretim, gelir ve harcamayı ölçmek için kullanılan ilke ve yöntemler bütünü.
7011millî hasılaYurtiçi hasılaya net faktör gelirlerinin eklenmesiyle bulunan ve millî gelir ile özdeş olan millî gelir büyüklüğü. krş. millî gelir, yurtiçi hasıla, net dış kesim faktör gelirleri
7012millî korunma kanunuTürkiye'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında genel veya kısmi seferberlik, bir savaşa girme olasılığı gibi durumlarda gerek halkın, gerekse ulusal savunmanın gerektirdiği iktisadi gereksinimlerin karşılanması için hükümete bazı olağandışı görev ve yetkiler v
7013millî muhasebemillî gelir muhasebesi
7014Millî Reasürans A.Ş.1929 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan ikinci sigorta şirketi.
7015millî servetbk. ulusal servet
7016millîleştirmeBir ülkede yabancılara ait bir şirket veya taşınmazın hükümet tarafından bedeli ödenip satın alınarak devlet mülkiyetine geçirilmesi. krş. kamulaştırma
7017Millîyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu15-16 Haziran 1970 tarihindeki işçi hareketinin ardından DİSK ve Türk-İş karşıtı olarak Plastik-İş ve Türpek-İş sendikaları tarafından 23 Haziran 1970 tarihinde kurulan, 1980 yılında askeri müdahaleyle etkinlikleri 1984 yılına kadar durdurulan ve 1989 yıl
7018mini devalüasyonSık aralıklarla ve küçük oranlarda yapılan devalüasyon.
7019mini devalüasyon sistemiMini devalüasyonların benimsendiği kur sistemi.
7020mirî1. Devlet hazinesine ait olan. 2. Eski dilde devlet hazinesine verilen ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir