İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8461sektörel sermaye-hasıla katsayısıbk. kesimsel sermaye-hasıla oranı
8462SELAbk. Latin Amerika Ekonomik Sistemi
8463selektif kredi denetimibk. seçici kredi kontrolü
8464Selektif Kredi FonuKredi maliyetinin düşürülmesi ve dışsatımın özendirilmesi için borçlulara faiz farkı ödemesi amacıyla 1967 yılında kurulan ve kaynağı fona katılma payı olarak bütçeye konulan ödeneklerden oluşan, 2000 yılında kaldırılan bütçe içi fon.
8465selektif kredi kontrolübk. seçici kredi kontrolü
8466selektif kredi politikasıbk. seçici kredi politikası
8467semere senedibk. yük senedi
8468sempati grevibk. dayanışma işbırakımı
8469semt pazarıbk. çarşı
8470Sen diziniYoksulluğun şiddetini daha iyi yansıtan yoksulluk ölçümü hesabına yoksullar arasındaki gelir dağılımını da katan ve Amartya K. Sen tarafından önerilen yoksulluk dizinlerinden biri. Yoksullar arasında tam eşitsizlik durumunda Sen dizini, kafa sayısı dizini
8471Sen endeksibk. Sen dizini
8472senaryo analizibk. senaryo çözümlemesi
8473senaryo çözümlemesiHükümet, finansal kurum, firma veya derecelendirme kuruluşunun risk yönetimi çerçevesinde olası seçeneklerin sonuçlarını değerlendirirerek gelecekte ortaya çıkabilecek olayları çözümlemesi.
8474sendikaİşçi veya işverenlerin çalışma hayatlarındaki ortak iktisadi ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla tüzel kişiliğe sahip olarak kurulan kuruluş.
8475sendikalı işyeribk. sendikalı işyeri sistemi
8476sendikalı işyeri sistemiİşçinin işe başladıktan sonra belirli bir süre içinde sendikaya üye olmasını zorunlu kılan sistem.
8477sendikalistSendikalizmi savunan kişi.
8478sendikalizmİşçi sınıfının mücadelesi ile kapitalist toplumun dönüştürülebileceğini ve bu dönüşümün sendikaların öncülüğünde toplumun çoğunluğunun çıkarlarını gözetecek biçimde gerçekleşebileceğini ileri süren eğilim, hareket ve düşünceler.
8479sendikasyonBirden fazla bankanın büyük miktarda kredi vermek veya tahvil çıkarmak amacıyla bir araya gelerek geçici olarak oluşturdukları grup.
8480sendikasyon kredisiBir banka önderliğindeki bir grup banka tarafından açılan büyük miktarda kredi.
8481senetbk. değerli kâğıt
8482Senior kuramıbk. perhiz kuramı
8483senyorajbk. çıkarım kazancı
8484senyoraj geliribk. çıkarım kazancı
8485senyörbk. derebeyi
8486senyöralizmbk. derebeylik
8487sepet paraBirden fazla para biriminin eşit veya farklı ağırlıklarıyla oluşturulan hesap birimi.
8488sera etkisiKömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtların geniş ölçüde kullanılmasıyla ortaya çıkan karbondioksidin dünya ölçeğinde iklim düzensizliklerine ve yerkürenin ısınmasına neden olması. Sera etkisi, kalkınma kuramlarında çevre faktörüne yer verilmesine ve
8489serbest ayaklı sanayilerbk. kondu sanayiler
8490serbest bankacılık1. Müşteriler hesap limitlerini aşmadığı sürece bankacılık işlemlerinden komisyon benzeri herhangi bir masrafın alınmadığı bankacılık. 2. Bankacılık düzenlemeleri ve merkez bankasının olmadığı, yalnızca genel ticari yasaların geçerli olduğu durumda piyasa

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir