İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9361uygun yükümlülüklerBankaların karşılığında belli oranda likit veya likiditesi yüksek değer bulundurmaları gereken pasifler.
9362uyum yardımıİktisadi karar birimlerinin yeni koşullara uyumunu sağlamak için yapılan her türlü yardım.
9363uyumlaştırılmış tarife sınıflandırma sistemiGümrük tarifelerinin uygulanmasında kullanılan ve Brüksel Tarife Sınıflandırma Sistemi yerine hazırlanan Avrupa Birliği'nin de kullandığı yeni bir eşya sınıflandırma sistemi. krş. Brüksel Tarife Sınıflandırma Sistemi
9364uzlaşma fiyatıBorsa uzlaşma komitesi tarafından her bir ticari oturumun kapanışında belirlenen ve takas odasının net kazanç ve kayıpları ile gelecek günün fiyat sınırlarını saptamada kullanılan resmi fiyat.
9365uzlaştırmaToplu iş uyuşmazlıklarında, uzlaştırma kurulu aracılığıyla işçi ve işveren arasında anlaşmaya varılmasını sağlama.
9366uzlaştırma kuruluToplu görüşmeler sırasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda, taraflarla görüşerek uzlaşmaya varılmasını sağlamak amacıyla ilgili alandaki bilgi ve deneyim sahibi tarafsız kişilerden oluşturulan ve kararları bağlayıcı olmayan kurul. Türkiye'de uzl
9367uzmanlaşmaÜlkelerin, bireylerin veya örgütlerin üretime yönelik çabalarını, yeteneklerini ve bilgilerini çok sayıda alandan ziyade sınırlı bir alanda yoğunlaştırarak verimliliklerini artırması.
9368uzmanlık bankacılığıBir bankanın tarım, sanayi gibi belirli bir kesim ve/veya kredi türlerine göre belirli bir alanda etkinlikte bulunması.
9369uzmanlık bankasıEtkinliklerini belirli bir kesim ve/veya alanda yoğunlaştırmış banka.
9370uzmanlık fuarıYalnızca düzenlendiği alan ya da kesimde üretilen malların sergilenmesine izin verilen dar kapsamlı fuar.
9371uzun dönemFirmanın üretim sürecinde kullandığı tüm girdilerin miktarını, dolayısıyla üretim ölçeğini değiştirebileceği kadar uzun bir zaman aralığı. krş. çok kısa dönem, kısa dönem
9372uzun dönem maliyet eğrileriUzun dönemde firmanın toplam çıktısı ile maliyetleri arasındaki ilişkiyi gösteren ve firmanın geleceğe ilişkin kararlarında kullandığı planlama eğrileri.
9373uzun dönemli dalgalanmalarbk. Kondratiev çevrimleri
9374uzun dönemli planbk. uzun vadeli plan
9375uzun konjonktür dalgasıbk. Kondratiev çevrimleri
9376uzun süreli çevrimlerbk. Kondratiev çevrimleri
9377uzun vadeli borçVadesi beş ile yirmi yıl arasında olan borç.
9378uzun vadeli krediGenellikle vadesi beş ile yirmi yıl arasında kalkınmaya yönelik olarak kullanılan ve özellikle yatırım ve kalkınma bankaları tarafından açılan kredi.
9379uzun vadeli plan1. Bir bütün olarak ekonomide ya da çeşitli kesimlerde karşılaşılacak sorunların çözümünü gösteren ve yüksek gelir düzeyi, sosyal adalet, tam işlendirme, dış ödemelerde denge gibi genel nitelikteki makro hedefleri içeren onbeş yıl veya daha fazla süre içi
9380uzun vadeli sermaye hareketleriDoğrudan yabancı sermaye yatırımı ile vadesi bir yılı aşan dolaylı yabancı sermaye yatırımı biçiminde sermayenin bir ülkeden diğer ülkeye hareketi. krş. kısa vadeli sermaye hareketleri
9381ücretEmek karşılığında alınan para.
9382ücret ayrımcılığıbk. ücret farklılaştırması
9383ücret dışı ödemelerMaaş veya ücret dışında, çalışanlara sağlanan her türlü hizmet ve olanaklar.
9384ücret dışı yararlarbk. ücret dışı ödemeler
9385ücret dilimiÜcret çizelgesinde işçinin kıdemini ve deneyimini gösteren dilim.
9386ücret enflasyonubk. maliyet enflasyonu
9387ücret esnekliğiÜcreti bir isteklendirme aracı olarak kullanarak verimi ve kârlılığı artırmayı amaçlayan firmaların, ücret yapısı ve düzeyini, değişen işgücü piyasasına ve karmaşık piyasa ekonomisi koşullarına göre uyarlayabilme serbestisi. krş. işlevsel esneklik, sayısa
9388ücret farklılaştırılması1. Aynı işi yapan işçiler için ırk, renk, cinsiyet gibi unsurlara göre farklı ücretler belirlenmesi. 2. Aynı işi yapan ve aynı verimliliğe sahip işçiler için farklı ücretler belirlenmesi.
9389ücret farklılığıbk. ücret farklılaştırması
9390ücret fiyat sarmalıÜcretlerdeki artışların üretim maliyetlerini artırarak fiyatları artırdığı, fiyatlardaki artışların ise yeniden ücret artışlarını beraberinde getirdiği ve her defasında tekrar eden bu sarmalın enflasyon oranındaki artışı hızlandırdığı karşılıklı etkileşim

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir