İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1291Bretton Woods ikizleriBretton Woods konferansında kabul edilen White Planı çerçevesinde kurulan Uluslararası Para Fonu ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'na verilen ortak ad.
1292Bretton Woods KonferansıDünya ticaretinin etkin işlemesini ve çok yanlı ödeme sistemini geliştirmek amacıyla, 44 ülkenin katılımıyla 1944 yılında ABD'nin New Hampshire Eyaleti'nin Bretton Woods kasabasında gerçekleştirilmiş bulunan uluslararası konferans.
1293Bretton Woods kurumlarıbk. Bretton Woods ikizleri
1294Bretton Woods SistemiBretton Woods Konferansı sonucunda, Uluslararası Para Fonunun bütün üyelerinin paralarının değerini ABD Doları cinsinden tanımladıkları ve ulusal paraların resmi dolar karşılıkları ya da dolar değerdeşliğinin (paritesinin) yukarı ve aşağı % 1'lik aralık i
1295brokerbk. borsa simsarı
1296Brundtland Raporu1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nca hazırlanan ve yoksulluğun kaldırılması, doğal kaynaklardan elde edilen yararın eşit dağılımı, nüfus kontrolü ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi gibi sürdürülebilir kalkınma h
1297Brüksel gümrük nomenklatürübk. Brüksel Tarife Sınıflandırma Sistemi
1298Brüksel KonferansıFinansal olarak zayıf ülkelere yardım yapmak amacıyla Uluslararası Takas Odası ve Uluslararası Merkez Bankası kurulmasını öneren ve 1920 yılında Milletler Cemiyeti'nin önderliğinde toplanmış bir uluslararası para konferansı.
1299Brüksel Tarife Sınıflandırma SistemiBrüksel Gümrük İşbirliği Konseyince 1950 yılında hazırlanmış bir uluslararası eşya sınıflandırma sistemi. krş. uyumlaştırılmış tarife sınıflandırma sistemi
1300brüt faiz1. Sermayenin vergi öncesi fiyatı. krş. net faiz 1 2. Bankaların mevduata verdikleri veya tahvillerin sağladığı faiz.
1301brüt kalkınma hızıBir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde gerçekleşen büyüme hızı veya artışı.
1302brüt kârbk. gayrisafî kâr
1303brüt kök ücretHafta tatili, genel tatil, yıllık izin ücretleri ile diğer izinler için yapılan ödemeler dahil olmak üzere ayda 225 saat üzerinden hesaplanan ücret.
1304brüt yatırımbk. gayrisafî yatırım
1305BSECbk. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Antlaşması
1306BSTDBbk. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası
1307bugünkü değerBelli bir dönem sonunda sağlanacak herhangi bir nakit akımının şimdiki değeri.
1308buhranbk. bunalım
1309Bukharin emperyalizm kuramıEmperyalizmi mali sermayenin uluslararası şirketler aracılığıyla dışsatım aşaması olarak tanımlayan ve iç ticaret hadlerinin tarım lehine dönmesi nedeniyle öncelikle tarımsal alanlara yatırım yapılması zorunluluğunu vurgulayan kuram.
1310Bukharin emperyalizm teorisibk. Bukharin emperyalizm kuramı
1311buldogİngiltere'de çıkarılan yabancı tahvil.
1312bullionismbk. külçecilik
1313buluş1. Bir eserin konusunu seçip onun gelişimlerini zihinde tasarlama işi. 2. Söylevde, inandıracak ve kandıracak esasları araştırıp seçme işi. (bk. Düzenleyiş ve Deyileme).
1314buluş belgesiBir buluşun gerçek veya tüzel bir kişiye ait olduğunu gösteren belge.
1315buluş hakkıBir buluşu veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkı.
1316bunalım1. Sermaye ve gelir kayıplarına yol açan ve iktisadi bütünlüğün her düzeyinde etkisi olan politik, ideolojik ve iktisadi tüm değerleri bozan bir rahatsızlık. 2. İktisadi çevrimdeki genişleme ve sürekli bir ilerleme döneminden sonra uzun ya da kısa daralma
1317burjuvabk. kentsoylu
1318burjuvazibk. kentsoylu sınıf
1319bünyevi işsizlikbk. yapısal işsizlik
1320bürokrasi1. Bir toplumda tabandan yukarıya doğru çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, genel kural ve ilkelere göre çalışan profesyonel atanmış görevliler topluluğu. 2. Devlet idaresinde bir işi yapabilmek için alınması gereken izin, onay, imza ve uyu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir