İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2131dışlama etkisiKamu açıklarının olduğu bir ekonomide kamu harcamalarının vergiler yerine borçlanmayla finanse edilmesi sonucu reel faiz oranlarındaki yükselmeye bağlı olarak özel kesim yatırımlarının azalması.
2132dışlanamazlıkbk. dışlanamazlık ilkesi
2133dışlanamazlık ilkesiKamusal malların bir özelliği olup mal ya da hizmetin herhangi bir kişi tarafından tüketilmesinin bir başkasının tüketimini engelleyememesi.
2134dışlanamazlık prensibibk. dışlanamazlık ilkesi
2135dışlanmabk. dışlanma ilkesi
2136dışlanma ilkesiKamusal olmayan mallarda tüketicinin bir malı o mala yapmak istediği ödemenin piyasa fiyatının altında kalması nedeniyle satın alamaması, yani üreticilerin piyasa fiyatı yoluyla bazı tüketicilerin ürünü tüketmesini engelleyebilmesi.
2137dışlanma prensibibk. dışlanma ilkesi
2138dışsalBir dizgenin dışından gelen, dışı ile ilgili.
2139dışsal değerÜrünün, özellikle bir hammaddenin işlendikten sonraki parasal değeri. krş. içsel değer
2140dışsal değişkenVeri olarak alınan, yani model çözümünden bağımsız olarak model dışında önceden belirlenen değişken. krş. içsel değişken
2141dışsal dış kaynaklanmaFirmanın yurtiçinde başka bir firmadan sağladığı mal veya hizmetleri yurtdışında yabancı bir firmadan sağlaması.
2142dışsal ekonomik şoklarbk. dış şok
2143dışsal ekonomilerbk. dışsal tasarruflar
2144dışsal eksi ekonomieksi dışsal tasarruflar
2145dışsal eksi ekonomilerbk. eksi dışsal tasarruflar
2146dışsal finansmanFirmaların ya pay senedi çıkararak ya da ödünç alarak finansman sağlaması.
2147dışsal istifadelerbk. dışsal tasarruflar
2148dışsal işgücü piyasasıFirmaların alt kademe işler için işlendireceği işgücünü dışardan sağladığı, ücretlerin firmanın yönetsel kuralları ve yöntemleri tarafından belirlenmediği piyasa.
2149dışsal kayıplarbk. eksi dışsal tasarruflar
2150dışsal ölçek ekonomileriÜreticinin kendi dışından kaynaklanan ve verimliliğin artmasına ve maliyetlerin düşmesine yol açan etkiler.
2151dışsal para arzıbk. dışsal para sunumu
2152dışsal para sunumuMerkez bankası tarafından belirlenen para sunumu.
2153dışsal şok kolaylığıUluslararası Para Fonu tarafından dış şoklara maruz kalan düşük gelirli ülkelere, belirlenen politikayı uygulamak koşuluyla, mali yardım sağlamak üzere yaratılan kredi mekanizması.
2154dışsal tasarruflar1. Tüketicilerin kendi dışından kaynaklanan ve gönençlerinin artmasına yol açan etkiler. krş. içsel ekonomiler, eksi dışsal tasarruflar 2. bk. dışsal ölçek ekonomileri
2155dışsal yararlarbk. dışsal tasarruflar
2156dışsallık1. bk. dışsal tasarruflar 2. Piyasa fiyatlarını etkilememekle birlikte toplum refahının artmasına ya da azalmasına yol açan her türlü etki. 3. Bir kişinin yaptığı tüketimin bir başka kişinin tüketimi üzerinde refah azaltıcı ya da artırıcı etki yaratması.
2157dışsatımBir ülkeden, çeşitli tecim antlaşmalarına göre dış ülkelere mal satma. bk. dışalım.
2158dışsatım birlikleri1. Yetkili makamlarca kurulan ve dışsatımcıların üyesi olduğu mesleki birlik. 2. Türkiye'de dışsatımcıları örgütleyerek dışsatımı artırmak, dışsatımcıların mesleki etkinliklerini ve ilişkilerini düzenlemek ve Dış Ticaret Müsteşarlığının vereceği görevleri
2159dışsatım çarpanıbk. dışsatım çoğaltanı
2160dışsatım çiftçisiUluslararası piyasalara ürün sunmak için üretim yapan çiftçi. krş. geçimlik çiftçilik

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir