ALS Hastalığı Sözlüğü
ALS - Amiyotrofik Lateral Skleroz Hastalığı Sözlüğü


IDKelime TürkçeWord EnglishTürkçe Açıklama
1Afazi aphasiaDil yeteneğinin kaybedilmesi. Konuşma ve duyma organlarından çok beyin hasarından kaynaklanır. 
2Akson axonSinir telinin sinir hücresinden iletiyi dışarı taşıyan uzun kısmı. 
3ALS Amiyotrofik Lateral SklerozALS yani amiyotrofik lateral skleroz, ilerleyici bir sinir sistemi hastalığıdır. Hastalık motor sinirleri etkiler. Motor sinirler beyinden omuriliğe, oradan kaslara giderek hareketlerimizi düzenler. Bu hastalık motor sinirleri etkileyerek kas hareketlerine engel olur. Hastalığın ileri evrelerinde felç gelişir. Buna karşılık genellikle akli yetenekler etkilenmez. Hastalığın adının anlamı omurilikte kasları besleyen yan (lateral) taraftaki sinirlerin zarar görmesiyle kasların beslenememesi ve katılaşmasıdır.
4Alt motor nöronlower motor neuronOmurilik ve beyin sapında başlayıp kas liflerinde sonlanan sinir hücreleri. Kayıpları kaslarda güçsüzlük, seyirme ve atrofi yani erimeye neden olur.
5Alzheimer HastalığıAlzheimer's DiseaseZihni yetilerde ilerleyici bozulmayla seyreden beyin hastalığı. Yön duygusunda bozulma, hafıza kaybı, konuşma ve benzeri yeteneklerin azalması ile giderek artan bunama görülür. Kas güçsüzlüğü, felç, nöbet gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. 
6AnestezikAnestezikAğrı hissini ortadan kaldıran ilaç veya madde. Ameliyat veya diğer cerrahi girişimleri gerçekleştirmek amacıyla uygulanır. Lokal anestezi bölgesel olarak uygulanan ve uyuşturma da denen, genel anestezi ise hasta uyutularak uygulanan tipidir.
7Anestezistanestezi uzmanıAnestezi yani ilaçla ağrı hissini ortadan kaldırma işlemini uygulayan hekim
8Antidepresan ilaçantidepressant medicineALS hastalarında sıklıkla görülen depresyon yani psikolojik çöküntü durumunu tedavi etmekte kullanılan ilaçlar.
9ApneapneaNefesin geçici olarak durması.
10AsfiksiasphyxiaAkciğerlerden yeteri kadar oksijen yani hava alınamaması nedeniyle gelişen bilinç kaybı veya ölüm. Boğulmada olduğu gibi havanın akciğere ulaşamaması veya ilgili sinirlerin felç olması bu duruma neden olabilir.
11AspirasyonaspirationSoluk borusunun sıvı veya katı bir maddeyle tıkanması. Pnömoni yani zatürre denen enfeksiyona yol açabilir.
12AtrofiatrophyUzun süren kullanılmama nedeniyle kas kitlesinin kaybı, kas erimesi. ALS hastalığında ileri dönemde ortaya çıkan bir durumdur.
13Babinski yanıtıBabinski responseAyak tabanı batıcı olmayan sivri bir cisimle çizildiğinde başparmağın refleks olarak ayağın üst yüzüne, diğer parmakların ise tabana doğru bükülmesi. Normal olarak 2 yaşından sonra kaybolur, var olması ise omurilik ve beyinle bağlantılı sinir yolunda hasar olduğuna işaret eder.
14BiPAPBiPAPSolunuma yardımcı olan bir çeşit yapay solunum aygıtı. Henüz ventilatöre ihtiyaç göstermeyen ALS hastalarında özellikle de solunumun daha zorlaştığı gece kullanımı için uygundur. Küçük bir maske veya burun 'yastıkları' ile kullanılır.
15BulbarBulbarBeynin medulla oblongata veya soğanilik de denilen en arka bölümü ile ilgili.Bulbar ALS'de yüz kasları, konuşma ve yutma da etkilenir.
16Bulbar kaslarBulbar musclesKonuşma, yutma ve çiğnemeyi sağlayan kaslar.
17Charcot Jean M.Charcot Jean M.1825-93 yılları arasında yaşamış, histeri, hipnoz ve skleroz konularında çalışmış ünlü Fransız nörolog. ALS'yi ayrı bir hastalık olarak ilk tanımlayan kişidir.
18CT veya CAT TaramaCT or CAT scanComputerized Axial Tomography (Kompüterize Aksiyal Tomografi). Beynin görüntülerini alıp bilgisayara aktaran bir tür röntgen yöntemi. İşlem öncesinde hastanın damarına boyayıcı bir madde zerki ile hastalıklı dokular daha belirgin hale getirilebilir.
19DendritDendritSinir hücresinin iletiyi alan kısmı. Bir sinir hücresinde pek çok dendrit olabilir.
20DiyaframdiaphragmAkciğerlerin altında bulunan ve nefesi kontrol eden büyük kas.
21DiyetisyendieticianBeslenme uzmanı.
22DizartridysarthriaKonuşma kaslarının güçsüzlüğü ya da sinir iletisinde aksama nedeniyle konuşmada güçlük çekilmesi.
23DisfajidysphagiaYutma zorluğu.
24DisfazidysphasiaDil yeteneğinin kaybı. Doğru kelimeleri bulamama, akla gelen kelimeleri söyleyememe veya sözcükleri anlayamama şeklinde görülebilir.
25Düşük ayakfoot dropBacaklardaki kasların zafiyet veya felci nedeniyle ayak tabanının aşağı doğru bükülmesi.
26EEGElektroensefalogramKafatası üzerine konan elektrotlar aracılığıyla beynin elektriksel faaliyetinin ölçülmesi. Epilepsi yani sara, koma veya beyin ölümünün belirlenmesi amacıyla kullanılır.
27EMGElektromiyografiKasların içine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kasların ve sinir liflerinin elektriksel faaliyetinin ölçülmesi. İşlem sırasında acı hissedilebilir. Motor nöron hasarının şekli ve şiddeti konusunda teşhise yardımcıdır. ALS için belirleyici teşhis yöntemlerinden biridir. Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.medicinenet.com
28Endotrakeal tüpendotracheal tubeHastanın burun veya ağzından yerleştirilen yapay havayolu tüpü. Soluk borusunu geçerek nefes alınmasına yardımcı olur. Bu işlem sırasında hasta konuşamaz.
29EpidemiyolojiEpidemiologyBelli bir hastalığın dağılımını ve ortaya çıkmasında nelerin etkili olduğunu inceleyen bilim dalı.
30EtyolojietiologyBelli bir hastalığın nedeni.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir