ALS Hastalığı Sözlüğü
ALS - Amiyotrofik Lateral Skleroz Hastalığı Sözlüğü


IDKelime TürkçeWord EnglishTürkçe Açıklama
61MNHMNDMotor Nöron Hastalığı. Amiyotrofik lateral skleroz yerine kullanıldığı da olmaktadır, aslında ALS'nin de içinde bulunduğu hastalık grubunun genel adıdır.
62Motor Nöronmotor NeuronMerkezi sinir sisteminden kaslara, salgı bezlerine veya dokulara ileti taşıyan sinir hücresi.
63MRIMRIManyetik rezonans görüntüleme. Teşhis amacıyla vücut görüntülerini elde eden bir tanı yöntemi. Beyin ve merkezi sinir sisteminin hastalıklarının teşhisinde yararlı bir yöntemdir.
64Multipl SklerozMSMerkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir hastalık. Kas zafiyeti, konuşma ve görme yeteneklerinde bozulma görülür. Daha çok genç insanların hastalığıdır. Bağışıklık sistemindeki bir yetersizliğin bu hastalığa neden olduğu sanılıyor.
65Müsküler distrofimuscular dystrophyNedeni bilinmeyen, ırsi, sakatlığa neden olan, kas güçsüzlüğü ve atrofisiyle seyreden tüm kas hastalıkları.
66Myastenia GravisMyastenia GravisKas-sinir kavşağını etkileyen ve bağışık sistemiyle ilgili bir hastalık. Gövde veya kollar gibi belli bir kas grubunda zafiyet görülür. Bazen de örneğin göz dış kasları etkilendiğinden gözün hareketi kontrol edilemez.
67sinir ileti hızıNCV-Nerve Conduction VelocityElektriksel olarak uyarılan bir sinirin ileti meydana getirme süresinin teşhis amacıyla saptanması. ALS'de bu süre genellikle normaldir. Belirgin bir yavaşlama görülmesi merkezi değil uç sinirlerin etkilendiğini gösterir ve ALS'den başka bir nedene bağlıdır.
68NörologneurologistSinir sistemi hastalıkları konusunda uzman olan hekim.
69NörolojineurologySinir sistemi hastalıkları konusunda uzmanlaşmış olan tıp bilimi.
70NöromüskülerneuromuscularHem sinirleri hem de kasları etkileyen.
71Nöromüsküler kavşakneuromuscular junctionSinir hücresi ile kas arasındaki kavşak yani sinaps.
72NöronneuronÖnemli bir bölümünü beynin oluşturduğu merkezi sinir sisteminde yer alan sinir hücresi. Sinir iletisini dentrit adlı uzantılarla alır, akson adlı uzantılarla da diğer sinirlere iletir.
73NörotransmiterneurotransmitterSinaps aralığında sinirler arası iletişimi sağlayan kimyasal madde.
74Otonom sinir sistemiautonomic nervous systemSinir sisteminin kalp, akciğerler gibi iç organları kontrol eden kısmı.
75ÖdemedemaDokuda şişliğe neden olacak şekilde sıvı toplanması.
76Ön boynuz hücresianterior horn cellKas faaliyetini kontrol eden ilk uyarının geldiği merkez
77ilerleyici bulbus felciPBP-Progressive Bulbar PalsyKonuşma ve yutma güçlüğüyle seyreden bir MNH.
78ParalizparalysisVücudun belli bir bölgesinde istemli hareketlerin yapılamaması. Kasa etki eden sinirin bir yerindeki hastalık veya hasar nedeniyle oluşur. ALS de paralize neden olan hastalıklar arasındadır.
79ParaplejiparaplegiaBacakları etkileyen felç. Omurilik hasarına bağlı olduğunda gövdenin altı ile makat ve idrar kaslarını da etkiler.
80Parkinson HastalığıParkinson's DiseaseOrta ve ileri yaşta görülebilen titreme, artan katılık, hareketlerde yavaşlık ile seyreden bir hastalık. Yüz ifadesiz bir hal alabilir, ses kısılır, bazı tiplerinde bunama da görülebilir.
81Primer Lateral SklerozPrimary Lateral Sclerosis-PLSÜst motor sinir hücrelerinin bozukluğuyla seyreden ilerleyici sinir hastalığı. İki yıl içinde alt motor sinirlerin etkilenmediği durumlarda sadece üst motor sinirlere özgü bir bozukluk olarak kalır.
82PrognozprognosisHastalığın belli bir hastada izlediği seyir.
83Pseudobulbar felçpseudobulbar palsyKonuşma, çiğneme ve yutmada güçlükle seyreden durum. Bu durum bulbus felcine benziyorsa da ani gülme ve ağlama nöbetleri ayrılmasını sağlar.
84PulmonerpulmonaryAkciğerlere ait.
85RefleksreflexBir uyarıya verilen otomatik yanıt.
86RespiratorRespiratorYapay solunum cihazı. Portatif de olabilir. Solunum güçlüğü uzun süre devam ettiğinde burun, ağız veya soluk borusuna yerleştirilen bir tüp aracılığıyla hava üfleyen bir cihaz olan ventilatörün kullanılması gerekebilir.
87RilutekRilutekAmerikan Gıda ve İlaç Federasyonu (FDA) tarafından onaylanan tek ALS ilacının piyasa adı.
88RiluzoleRiluzoleAmerikan Gıda ve İlaç Federasyonu (FDA) tarafından onaylanan tek ALS ilacının etken maddesi.
89Serebrospinal sıvıcerebral-spinal fluid (CSF)Beynin içindeki ventrikül denen boşlukları, beynin çevresini ve omuriliği dolduran sıvı.
90SinapssynapseBir sinirin aksonu ile diğerinin dendriti arasında bulunan kavşak. Bu boşlukta nörotransmiter denen ileti taşıyıcı maddeler etkili olur.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir