ALS Hastalığı Sözlüğü
ALS - Amiyotrofik Lateral Skleroz Hastalığı Sözlüğü


IDKelime TürkçeWord EnglishTürkçe Açıklama
91SklerozsclerosisVücudun bir parçasının veya sinirlerin kalınlaşması veya sertleşmesi.
92SpastisitespasticityKas gerginliğinde istenmeyen bir artış nedeniyle hareket etmenin zorlaşması. Beynin veya omuriliğin hasarı nedeniyle görülebilir.
93Spinal kordspinal cordKafatasından kuyruk sokumuna dek omurga içinde yer alan merkezi sinir sistemi bölümü, omurilik. Vücut ile beyin arasında sinirler aracılığıyla iletişim sağlar.
94Spinal müsküler atrofispinal muscular atrophy, SMASadece alt motor sinirlerin etkilendiği hastalık.
95SpondilozspondylosisOmuriliğin boyun kısmının hastalığı. ALS ile karıştırıldığı olur. Omurilik ve sinir köküne olan baskı kol kaslarında güçsüzlük, seyirme ve erime ile bacak kaslarında katılaşmaya neden olur.
96Sürekli pozitif hava basıncıContinuous Positive Airway Pressure, CPAPKişinin kendi solunumunu destekleyen ventilasyon yöntemi.
97TrakeatracheaSoluk borusu. Solunum sisteminin boyunda yer alan bölümüdür.
98TrakeostomitracheostomySolunuma yardımcı olmak için soluk borusunun ön tarafında cerrahi olarak bir açıklık oluşturma.
99Üst motor sinirupper motor neuronBeynin motor kısmından kaynaklanan ve omurilik boyunca uzanan sinir hücreleri. Bu sinirlerin kaybı katılaşma, kramp ve zaafiyete neden olur.
100VentilatorVentilatorALS'nin ileri evresinde olduğu gibi, solunum kaslarının çalışmadığı durumlarda yapay solunum sağlayan cihaz. Burna, ağza veya trakea denen soluk borusuna yerleştirilen bir tüp aracılığıyla akciğerlere hava üfler.
101Yan etkiside effectBir ilacın beklenen faydalı etkisinin dışındaki etki.
102
103

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir