ALS Hastalığı Sözlüğü
ALS - Amiyotrofik Lateral Skleroz Hastalığı Sözlüğü


IDKelime TürkçeWord EnglishTürkçe Açıklama
31AileviFamilyalAilevi. Tüm ALS vakalarının yaklaşık %5-10'unun ailevi olduğu sanılıyor. Ailevi ALS, belli bir ailenin bireylerinde daha sık görülür ve hastalığın ailevi olmayan türünden daha erken yaşta ortaya çıkabilir.
32FasikülasyonfasciculationKas liflerinin istem dışı, düzensiz, hafif ve görülebilir hareketleri. ALS'de özellikle kol, bacak ve omuzda görülür.
33FleksiyonflexionBükülme pozisyonu.
34Gastrointestinal tüpGI TubeMideye açılan ufak bir deliğe yerleştirilen tüp. Ağızdan beslenemeyen kişilerde katı ve sıvı besinlerle ilaçları vermek için kullanılır.
35GastrostomigastrostomyÇiğneme veya yutma zorluğu olan kişilerde cerrahi olarak mideden doğrudan beslenme borusu girişi yapmak.
36Gehrig LouGehrig Lou1903-1941 yılları arasında yaşamış ünlü Amerikalı beyzbol oyuncusu. ALS hastalığı Amerika'da bu sporcunun adıyla da anılır.
37GengeneCanlılarda belli özelliklere sahip olunmasını sağlayan ve kalıtım bilgisini içeren birim.
38GlutamatGlutamatDoğada en çok bulunan ve amino asit denen protein parçalarından biri. Vücut dokularının pek çoğunda bulunur. Sinaps denen sinir kavşaklarında sinir iletisini sağlayan maddelerden biridir. Aşırı uyarılmasının ALS ve Alzheimer hastalığı gibi hastalıklardaki sinir hasarının nedeni olduğu sanılır.
39GuamGuamPasifikte bulunan bir ada. Burada ALS ve Parkinson hastalığının sık görülmesinin nedeni detaylı olarak araştırılmışsa da tam bir sonuca varılamamıştır.
40Guillain-Bare SendromuGuillain-Bare SyndromeAni başlayıp hızla ilerleyen, motor sinirleri ve solunumu tutan bir hastalık. Tedavi edilebildiği gibi bazen ölümle de sonuçlanabilir.
41HipotonisitehypotonicityAlt motor sinir hücrelerinin hasarlanması nedeniyle normal kas gerginliğinin azalması veya kaybolması.
42HipoksihypoxiaVücuda taşınan oksijen düzeyinin yetersiz olması.
43HiporefleksihyporeflexiaNormal olarak tepki gösterilmesi gereken bir uyarıya hiç yanıt alınmaması veya zayıf yanıt alınması.
44İlerleyici bulbus felciProgressive Bulbar Palsy PBPBulbar ALS olarak da bilinir. Alt motor sinir bozukluğuna bağlı olarak konuşma, çiğneme ve yutmada güçlük çekilmesiyle başlayan ilerleyici hastalık. ALS'li hastaların yaklaşık %25'inde görülen durumdur.
45İlerleyici kas atrofisiProgressive Muscular Atrophy PMA,Alt motor sinir bozukluğuna bağlı ilerleyici hastalık. İki yıl içinde yukarı motor sinirlerin etkilenmediği durumlarda sadece alt motor sinirlere özgü bir bozukluk olarak kalır.
46İnsidansincidenceBelli bir hastalıkta görülen yeni vaka sayısı. ALS hastalığının insidansı Batılı ülkelerde 100.000 kişide yılda 1-4 yeni vaka olarak veriliyor. Gelişmekte olan ülkelerde bu sayı genellikle daha düşüktür.
47İntramüskülerintramuscularKas içine uygulama.
48İntratekalintrathecalOmurilik zarlarının içine enjeksiyon yapılması. Buraya genellikle bel bölgesinden ulaşılır.
49İntübasyonintubationHastanın hava yolunun ağzına yerleştirilen ve ventilatöre bağlı bir tüp aracılığıyla açık tutulması. Hava ihtiyacını geçici olarak karşılar.
50Kan beyin bariyeriblood brain barrierBazı hücre ve kılcal damarlar aracılığı ile belli maddelerin beyin dokusuna geçişini engelleyen sistem.
51KasmuscleGenellikle sinir sisteminin bir uyarısı ile olmak üzere kasılabilen vücut dokusu. İskelet kasları, istemsiz kaslar ve kalp kası olarak üç türdür. Uzun süre kullanılmayan kaslarda küçülme ve zayıflama olabilir. Felç durumunda da ilgili kaslarda küçülme olabilir.
52Kas tonusumuscle toneBir kasın gerilmeye karşı gösterdiği direnç. Tonus artarsa kaslar gerilmeye direnç gösterirler. Buna hipertonisite veya spastisite denir.
53KatetercatheterBir vücut boşluğuna sıvı aktarımı veya tahliyesi amacıyla yerleştirilen tüp. En sık idrar kesesinin boşaltılması için kullanılır.
54KlonusclonusKaslarda hızlı kasılma ve gevşeme ile seyreden anormal sinir-kas faaliyeti.
55KonstipasyonconstipationKabızlık veya peklik. Dışkının katılaşmasına neden olur. ALS'de sık karşılaşılan bir sorundur.
56Kraniyal sinirlercranial nervesBeyinden çıkan 12 çift sinir. Kafa sinirleri de denir.
57Kronik-Süregenchronic devamlılığı olan durum.
58LezyonlesionBir vücut dokusunun hasara uğraması.
59MedullaMedullaBeyin sapının solunum başta olmak üzere pek çok davranış açısından önemli olan kısmı.
60Merkezi sinir sistemiCentral nervous systemBeyin ve omurilikten oluşan sistem.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir