Nobel Kimya Ödülleri
Nobel Kimya Ödüllerini kazananlar


IDYılıSahibiÜlkesiGerekçe
911972William H. Stein ABDribonükleaz molekülünün kimyasal yapısıyla katalitik aktivitesi arasındaki bağlantının anlaşılmasına yönelik katkıları için
921973Ernst Otto Fischer Almanyaorganometal bileşikleri üzerine çalışmaları için
931973Geoffrey Wilkinson Birleşik Krallıkorganometal bileşikleri üzerine çalışmaları için
941974Paul Flory ABDmakromoleküllerin fiziksel kimyası üzerine temel teorik ve deneysel çalışmaları için
951975John Cornforth Birleşik Krallık, Avustralyaenzimlerle katalizlenen tepkimelerin stereokimyası üzerine çalışması için
961975Vladimir Prelog İsviçre, Avusturya-Macaristanorganik molekül ve reaksiyonların stereokimyası alanındaki araştırmaları için
971976William Lipscomb ABDboranların yapısı üzerine çalışmaları için
981977Ilya Prigogine Belçika, Rusyadenge dışı termodinamik konusuna katkıları için
991978Peter D. Mitchell Birleşik Krallıkkemiozmotik kuramın formüllerini bulduğu için
1001979Herbert C. Brown ABD, Birleşik Krallıksırasıyla, bor ve fosfor içeren bileşiklerin organik sentez reaktifleri olarak kullanımlarını geliştirmeleri için
1011979Georg Wittig Almanyasırasıyla, bor ve fosfor içeren bileşiklerin organik sentez reaktifleri olarak kullanımlarını geliştirmeleri için
1021980Paul Berg ABDnükleik asitlerin, özellikle de rekombinant DNA'nın biyokimyası üzerine temel çalışmaları için
1031980Walter Gilbert ABDnükleik asitlerdeki baz dizilerinin belirlenmesiyle ilgili katkıları için
1041980Frederick Sanger Birleşik Krallıknükleik asitlerdeki baz dizilerinin belirlenmesiyle ilgili katkıları için
1051981Kenichi Fukui Japonyakimyasal tepkimelerin davranışını ilgilendiren kuramları için
1061981Roald Hoffmann ABD, Polonyakimyasal tepkimelerin davranışını ilgilendiren kuramları için
1071982Aaron Klug Birleşik Krallık, Litvanyakristalografik elektron mikroskopisini geliştirmesi ve biyolojik önemi olan nükleik asit-protein komplekslerinin yapılarını aydınlatışı için
1081983Henry Taube ABD, Kanadaelektron aktarım tepkimelerinin işleyişi üzerine çalışması için
1091984Robert Bruce Merrifield ABDkatı bir matris üzerinde kimyasal senteze yönelik yöntem geliştirmesi için
1101985Herbert A. Hauptman ABDkristal yapılarının belirlenmesine yönelik doğrudan yöntemler geliştirmedeki başarıları için
1111985Jerome Karle ABDkristal yapılarının belirlenmesine yönelik doğrudan yöntemler geliştirmedeki başarıları için
1121986Dudley R. Herschbach ABDtemel kimyasal süreçlerin dinamiğini ilgilendiren katkıları için
1131986Yuan T. Lee ABD, Tayvantemel kimyasal süreçlerin dinamiğini ilgilendiren katkıları için
1141986John C. Polanyi Kanada, Almanyatemel kimyasal süreçlerin dinamiğini ilgilendiren katkıları için
1151987Donald J. Cram ABDyapıya özgü etkileşimi yüksek seçicilik gösteren moleküller geliştirme ve kullanmaları için
1161987Jean-Marie Lehn Fransayapıya özgü etkileşimi yüksek seçicilik gösteren moleküller geliştirme ve kullanmaları için
1171987Charles J. Pedersen ABD, Güney Koreyapıya özgü etkileşimi yüksek seçicilik gösteren moleküller geliştirme ve kullanmaları için
1181988Johann Deisenhofer ABD, Almanyabir fotosentetik tepkime merkezinin üç boyutlu yapısını belirlemeleri için
1191988Robert Huber Almanyabir fotosentetik tepkime merkezinin üç boyutlu yapısını belirlemeleri için
1201988Hartmut Michel Almanyabir fotosentetik tepkime merkezinin üç boyutlu yapısını belirlemeleri için

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir