Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
30061normal tarifenormal fare
30062normalcedecently
30063normalden küçükundersized
30064Normalin altındaBelow Normal, BelowNormal, Below_Normal
30065normalin altında zekaya sahip kimsechangeling
30066normalin ötesinde zekası olanbrainiac
30067Normalin ÜstündeAbove Normal
30068NormalinÜstündeAboveNormal, Above_Normal
30069normalleştirmenormalization
30070NorveçNorwegian
30071Norveç'in başkenti ve en büyük şehriChristiania
30072NorveççeNorwegian
30073NorveçliNorwegian
30074nostaljinostalgia
30075notnote, grade, memorandum
30076not defterinote-book
30077Not Defteri HakkındaAbout Notepad
30078Not EkleAdd Slip, Attach-a-Note
30079not eklemekto annotate
30080Not ıliştirAttach Note
30081not panosuclipboard
30082Not Yardımına GitGoto Note Help
30083notanote
30084noternotary
30085noter bürosunotary's office
30086noter huzurundabefore a notary public
30087noter mührünotary public seal
30088Notlara EkleAdd To Notes
30089notları dönüştürconvert notes
30090nötr konstrüksiyon birimi (NUC)neutral unit of construction

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir