Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
38131sütun giriş hücresicolumn input cell
38132Sütun GizleHide Columns
38133sütun gövdesifust
38134sütun grafiğicolumn chart
38135sütun grafikcolumn chart
38136sütun grafik otomatik biçimcolumn chart autoformat
38137sütun grafik seçeneklericolumn chart options
38138sütun grubucolumn group
38139Sütun Grubunu BiçimleFormat Column Group
38140sütun hcolumn h
38141sütun hizalamacolumn align
38142Sütun ıçerInclude Col
38143sütun içincolumn for
38144sütun imicolumn marker
38145sütun kaidesiplinth
38146sütun liste kutusucolumn list box
38147sütun listesicolumn list
38148sütun moducolumn mode
38149sütun numaralandırmacolumn numbering
38150sütun satırcolumn row
38151sütun sayısıcolumn count
38152sütun seçcolumn select
38153sütun seçimicolumn selection
38154sütun şeklinde olancolumniform
38155sütun sildelete columns, delete column
38156sütun silmedelete columns, column delete
38157sütun silmeyidelete column
38158sütun sınırlarıcolumn boundaries
38159sütun sırasıcolumn order
38160sütun sonucolumn break

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir