Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
40471Tüm bölümlerAll sections
40472Tüm BoyutFull Size
40473tüm çalışma kitabıentire workbook
40474Tüm çalışma sayfalarıAll worksheets
40475Tüm CDFull CD
40476tüm çerçeveentire frame
40477Tüm ÇerçevelerAll Frames
40478tüm çerçeveleri kopyalacopy all frames
40479tüm çözünürlükfull resolution
40480Tüm DeğişikliklerAll Changes
40481Tüm denetimleri görüntüleAll controls
40482tüm devinimli videofull motion video
40483tüm diğerleriall others
40484Tüm dillerAll languages
40485Tüm DipnotlarAll Footnotes
40486tüm dipnotları sonnotlara dönüştürconvert all footnotes to endnotes
40487Tüm disketleri kullanarakFull Floppy
40488tüm dosyaentire file
40489Tüm Dosya AlanlarıAll File Fields
40490Tüm Dosya AyrıntılarıAll File Details
40491Tüm dosya türleriAll file types
40492Tüm DosyalarAll Files
40493tüm dosyaları bulfind all files
40494Tüm DüğümlerAll Nodes
40495Tüm düzeylerAll levels
40496tüm ekranfull screen
40497tüm ekran kipifull screen mode
40498tüm ekran kipinde düzenlemefull screen editing
40499tüm ekranda düzenlemefull screen editing
40500Tüm Elektronik Posta alanlarıAll Mail fields

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir