Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
45691zar zor anlamakto cotton up
45692zarafetelegance
45693zararloss, loss, cost, havoc
45694zarar görmüşdamaged
45695zarar karşılığıprovision for loss
45696zarar minimizasyonuloss minimization
45697zarar saptama testiloss recognition test
45698zarar vermekto damage, to impair, to injure, to infest, to scathe, to bang up
45699zararda öder ürünloss leader product
45700zararı durdurma satışıstop- loss
45701zararlıbaneful
45702zararlılıkbalefulness
45703zararsızharmless, innocuous
45704zarfenvelope, env, envelop, adverb, adv.
45705zarf adresi yazıtipienvelope address font
45706zarf algılayıcısıenvelope detector
45707Zarf B4B4 Envelope
45708Zarf B5B5 Envelope
45709Zarf B6B6 Envelope
45710zarf beslemeenvelope feed
45711zarf besleyicienvelope feeder
45712zarf biçemlerienvelope styles
45713zarf boyutuenvelope size
45714zarf bozunumuenvelope distortion
45715zarf değiştirchange envelope
45716zarf değiştirmeyichange envelope
45717zarf dldl envelope
45718zarf dönüşenvelope return, envelopereturn
45719zarf el ıle besleenvelope manual feed
45720zarf el ile beslemeenv manual feed

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir