Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
5641bilgisayar aracılığıyla toplantıcomputer conferencing
5642bilgisayar argosucomputer jargon
5643bilgisayar ayarlarıcomputer settings
5644bilgisayar bağlantısıcomputer link
5645bilgisayar başarım analizicomputer performance evaluation
5646bilgisayar becerilericomputer skills
5647bilgisayar belleğicomputer memory
5648bilgisayar bilimicomputer science, computer science (cs)
5649bilgisayar bulfind computer, find computers, find a computer
5650bilgisayar çevrimicomputer cycle
5651bilgisayar çıkareject computer
5652bilgisayar delisigeek
5653bilgisayar depolamasıcomputer storage
5654bilgisayar dergisicomputer journal
5655bilgisayar desteklicomputer-aided
5656bilgisayar destekli canlandırmacomputer aided animation
5657bilgisayar destekli dizgicomputer aided typesetting
5658Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)Computer Aided Education
5659bilgisayar destekli imalatcomputer-aided manufacturing (cam), computer aided manufacture (cam)
5660bilgisayar destekli mühendislikcomputer aided engineering
5661Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM)Computer Aided Engineering
5662bilgisayar destekli öğretimcomputer-aided instruction, computer aided instruction
5663bilgisayar destekli ortak çalışmacomputer supported cooperative work
5664bilgisayar destekli sınamacomputer aided testing
5665bilgisayar destekli tasarımdesign automation
5666Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)Computer Aided Design
5667bilgisayar destekli testcomputer-aided testing
5668Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ)Computer Aided Manufacturing
5669bilgisayar destekli yayıncomputer aided publishing (cap)
5670bilgisayar destekli yazılımcomputer aided software (cas)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir