Türkçe-İngilizce Sözlük
Türkçe İngilizce Sözlük, Turkish English Sözlük


IDTürkçeİngilizce
27751kütük kimliğifile identifier
27752kütük örgütleşimifile organization
27753kütük özniteliğifile attribute
27754kütük paylaştırıcıfile server
27755kütük rehberifile allocation table (fat)
27756kütük tanıtıcı değerfile handle
27757kütük yerleşim çizelgesifile allocation table (fat)
27758kütük yönetim dizgesifile management system
27759kütük yönetimifile management
27760kutulamakto box up
27761kutulanmış paragrafboxed paragraph
27762kutularboxes
27763kutular takvimiboxes calendar
27764kutular ve kenarlıklarboxes & borders
27765kutuppole, arctic
27766kutup yıldızıpole star
27767kütüphanelibrary
27768kütüphanecibibliothec
27769kutuplamakto polarize
27770kutuplarpoles
27771kutuplarda bulunan donmuş kara parçalarıpermafrost
27772Kutuplaşmakto polarize
27773kutuplupolar
27774kutupsalpolar, arctic
27775kutupsal kodlamabipolar coding
27776kutupsal sıfıra dönüşlübipolar return to zero
27777kutupsal sıfıra dönüşlü sinyalleşmebipolar return to zero signalling
27778kutupsal sıfıra dönüşsüzbipolar nonreturn to zero
27779kutupsal sıfıra dönüşsüz sinyalleşmebipolar non-return to zero signalling
27780Kutuya Göre GruplandırGroup By Box

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir