Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü - XML
Yapım İyeliği terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
451öz yeniliğiBir şeyin özünde bulunan yenilik.
452özdeş imlerBirbirinin özdeşi olduğundan, marka olarak kütüğe yazılmayan imler.
453özel anlaşmalarBelge ile tanınan koruma dışında kalarak yapılan anlaşmalar.
454özel çıkarOlağan koruma dışında sağlanan ayrıcalık.
455özel haklarOlağan koruma dışında sağlanan kimi haklar (Bugün sözkonusu değildir).
456özel izinSağlanan bulgu belgesini işletme konusunda, belge iyesinin başkalarına tanıdığı hak.
457özel izin alanBelgenin işletilmesi için kendisine hak tanınan kişi.
458özel izin alanın yükümüÖzel izin alanın, yasalarda ve anlaşmada gösterilen yükümleri.
459özel izin alışverişiBir yapımın ya da üretimin en yeni teknik ile ve en iyi olarak yapılması amacıyla, yapımına karşılıklı özel izin verilmesi, satışına ilişkin işlemin yürütülmesi.
460özel izin anlaşmalarıÖzel izin verilirken yapılan anlaşma ve bunun yazılı belgesi.
461özel izin hakkıBelge iyesince bir başkasına belgeyi kullanması için verilen izin.
462özel izinli kişinin sorumluluğuÖzel izin alanın, anlaşmada gösterilen sorumluluğu.
463özel markaFirmaların ve özellikle büyük mağazaların, sattıkları kimi mallar üzerine ayrıca koydukları tecim markası.
464özgen markalarAyırıcı niteliğini yitirip herkesin malı olmuş markalar.
465öznel kamu hakkıBulgu belgesi üzerinde, kamunun var kabul edilen hakkı.
466radyo yayın markalarıRadyo yayınlarında kullanılan sesli markalar (Bir müzik parçası, özel başka bir ses gibi).
467reklam göreviMarkanın görevlerinden biri.
468resimli imlerResimlerden kurulu imler.
469resimli markalarResimlerden yapılmış markalar (yalnız kartal, koyun vb. resimler gibi).
470resimli ve yazılı markalarHem resim hem de yazıdan kurulu markalar (Kuzu resminden başka kuzu yazısının da bulunduğu bir marka gibi).
471resmi denetleme damgasıMarka olarak kütüğe yazımı istenmeyen ve yapılmayan, yalnız resmî denetleme işlerinde kullanılan markalar.
472resmi denetleme imleriResmi organların denetlemelerde kullandıkları imler.
473ruhbilimsel yöntemlerMarkanın geniş halk topluluklarına yayılmasını sağlamak üzere başvurulan yöntem.
474sağlığa aykırı imlerKamu sağlığına aykırı bazı öğeleri bulunduran imler (Marka olarak kabul edilemez).
475salt bilimsel buluşlarYapıma uygulama olanağı bulunmayan buluşlar.
476salt matematik buluşlarYapım uygulaması için olanaksız ve yetersiz olan buluşlar.
477salt yenilikHiç bir ülkede bulgu konusunda bir buluş olmaması ya da buluş olduğu yolunda bir belirtinin bulunmaması ve halkın böyle bir şeyi kullanmamış olması.
478sarmalaçMalı koruyan kap ya da madde.
479satış bilimiMalların iyi ve çok olarak nasıl satılabileceğini araştıran ve bunları uygulayan bilim.
480satış yasağıMarka ya da bulguların işletilmesi için bağlayıcı koşul.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir