Gökbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Gökbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
691koni kesitiBir koninin bir düzlemle kesilmesinde ortaya çıkan ara kesit çizgisi.
692korunum kanunuErke, kütle gibi niceliklerin kapalı bir dizge içinde toplam olarak aynı değerde kalması.
693kovaBir takımyıldızın ve burcun adı Kova takımyıldızı. Kova burcu.
694kovukİçi parlatılmış, değişmez sıcaklıkta kalabilen bir küre ve çok küçük bir delik. Bu delikten içeri gönderilen ışık içerde sonsuz sayıda yansır böylece ışık tüm soğurulmuş olur. Bu da kara cisim koşulunu sağlar.
695kovuk ışınımıAldığı bütün ışınımı soğuran (soğurma katsayısı -1 olan) kovuğun, yaptığı ışınım. Bu durumda salma katsayısı ışınım yeğinliğine eşittir.
696kozmik ışınbk. evren ışını.
697kökenBir cismin ya da varlığın doğduğu ya da çıktığı yer. Güneş dizgesinin kökeni büyük bir gaz bulutuydu.
698körlenmeBir ortamdan geçen ışığın azalmış olması.
699kraterbk. dağağzı.
700kronografbk. süreyazar.
701kronolojibk. zamandizin.
702kronometrebk. süreölçer.
703kuadrantbk. dörtlük aracı.
704kubbeİçinde ırakgörür bulunan, yarıklı kapağı olan ve merkezden geçen düşey bir eksene göre dönebilen yarım küre biçiminde yapı.
705kuğuBir takımyıldızın adı.
706kule ırakgörürüAyna ve mercekleri, yeryüzündeki sıcaklık değişimlerinden ve hava akımlarından kurtarmak, böylece daha iyi gözlem koşulları sağlamak amacıyla, yüksek bir kule üstünden ışığı alıp kule içindeki alıcıya gönderen gözlem düzeni.
707kumlu göktaşıKüresel tanecikli taşımsı göktaşı.
708kumpasBir takımyıldızın adı.
709kumsuz göktaşıTaşımsı göktaşlarının bir türü olup, içinde küresel tanecikler yoktur.
710kupaBir takımyıldızın adı.
711kursbk. teker.
712kurtBir takımyıldızın adı.
713kuşlukGün ağarmasından Güneş'in gözeriminde bir süre yükselmesine dek geçen zaman aralığı.
714kutupBir gökcisminin, gökküresinin, bir yıldızlar topluluğunu içine alan bir dizgenin dönme ekseninin bu cismi, küreyi ya da dizgeyi deldiği iki noktadan her biri.
715kutup basıklığıYer'in ya da dönen herhangi bir gökcisminin tam geometrik küre olmayışı, kutuplarda basıklaşmış olması. Böyle bir cismin eşlek yarıçapı a, ondan daha küçük olan kutupsal yarıçapı b ise, basıklık (a - b) / a formülüyle tanımlanır.
716kutup devinmesiDönme ekseninin cisme kaskatı bağlı olmayıp, bir parça devinmesinden ileri gelen kutuplara ilişkin yer değiştirme.
717kutup ışığıKutuplar yöresinde görülen yaygın ve donuk havayuvarı ışığı.
718kutup uzaklığıGökküresinde göz önüne alınan bir yıldızdan ve kutuplardan geçen çember (saat dairesi) üzerinde, yıldız ve yıldızların bulunduğu yarımkürenin kutbu arasındaki yay uzunluğu (açı biriminde).
719kutup yöresiGökküresinde, gözerimi altına inmeyen yıldızları içine alan (y 90° ile 90°- y arasında kalan) küre kapağına ilişkin.
720kutup yöresi yıldızıbk. batmayan yıldız.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir