Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
39181Grundlinienbases
39182grundlossans raison, sans fond, insondable
39183grundlos streitenchicaner
39184grundlos (Weg)défoncé (abîmé)
39185Grundmauerfondations, assise (soubassement)
39186Grundmusterschéma
39187Grundnahrungsmitteldenrée de première nécessité
39188Grundpfeilerpilier de fondation
39189Grundpreisprix de base
39190Grundprinzipprincipe fondamental
39191Grundproduktproduit de base
39192Grundrahmenchâssis
39193Grundrechtdroit fondamental
39194Grundrechtedroits fondamentaux
39195Grundregelrègle fondamentale, règle fondamentale
39196Grundregelnrègles fondamentales, règles de base
39197Grundrissplan, précis
39198Grundrissplanplan d'ensemble
39199Grundsätzeprincipes, ligne de conduite
39200grundsätzlichen principe
39201grundsätzliche Einstellungattitude fondamentale
39202Grundsatzprincipe, axiome
39203Grundsatz der Abstinenzrègle d'abstinence
39204Grundsatzdiskussiondébat de principe
39205Grundsatzentscheidungdécision de principe
39206Grundsatzerklärungdéclaration de principe
39207Grundsatzfragequestion de principe
39208Grundsatzurteiljugement de principe
39209Grundsatzvereinbarungaccord de principe
39210Grundschleppnetzfischerchalutier, chalutiers

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir