Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
72181rekonstruierenrecomposer
72182rekonstruiertreconstitué
72183Rekonstruierungreconstitution
72184Rekonstruktionreconstitution
72185rekontostierenrecalinir
72186Rekonvaleszentconvalescent
72187Rekonvaleszentinconvalescente
72188Rekonvaleszenzconvalescence
72189Rekordrecord
72190Rekorderecords
72191Rekordergraveur de cd
72192Rekordhalterdétenteur de record
72193Rekordhöhehauteur record
72194Rekordtiefbaisse record
72195Rekruitierungrecrutement
72196Rekrutrecrue
72197rekrutierenrecruter
72198Rekrutierungrecrutement
72199Rektordirecteur, recteur
72200Rekursrecours
72201rekursivrécurrent, récursif
72202Relationalismusrelationnalisme
72203Relationalitätrelationalité
72204relativrelativement
72205relative Feuchtehumidité relative
72206relativierenrelativiser
72207Relativismusrelativisme
72208Relativitätrelativité
72209Relativitätstheoriethéorie de la relativité
72210Relaxationszeittemps de relaxation

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir