Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
74281ruecksitzsiège arrière
74282rueckstaendenrésidus
74283rueckstaendigkeitretard
74284rueckstaubouchon
74285ruecktastetouche de retour
74286rueckueberweisungreversement
74287rueckverfolgbarkeittraçabilité
74288rueckversichererréassureur
74289rueckversicherungréassurance
74290rueckwaertsgangmarche arrière
74291rueckwegchemin du retour
74292rueckwirkendrétroactif, réactive, réactif
74293ruegeblâmer, morigéner
74294ruehrttoucher, remuer, attendrir, faire pitié
74295ruestungsexporteexportation d'armes
74296ruestungsindustrieindustrie de l'armement
74297ruestungskontrollecontrôle des armements
74298ruestungspolitikpolitique de l'armement
74299ruestungswettlaufcourse à l'armement
74300ruestzeugbagage
74301ruf anappeler, téléphoner, interpeller, invoquer, héler
74302ruf nachcrier
74303ruf zuhéler
74304ruf zurueckrappeler
74305ruf-anappeler, téléphoner, interpeller, invoquer, héler
74306rufe anappeler, téléphoner, interpeller, invoquer, héler
74307rufe zurueckrappeler
74308rufen hervorsusciter, procurer
74309rufen nachcrier
74310ruftappeler, faire appel, crier, chuinter, s'exclamer, s'écrier

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir