Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
81931Staatsaktcérémonie officielle
81932Staatsangehörigeressortissante
81933Staatsangehörigerressortissant
81934Staatsangehörigkeitnationalité
81935Staatsanleiheemprunt d'État
81936Staatsanleihenobligations d'état
81937Staatsanwälteprocureurs
81938Staatsanwältinavocate générale
81939Staatsanwaltavocat général, procureur de la République
81940Staatsanwaltschaftministère public, Parquet
81941StaatsanzeigerMoniteur, journal officiel
81942Staatsapparatappareil de l'État
81943Staatsaufbauconstruction de l'État
81944Staatsausgabedépense nationale
81945Staatsausgabendépenses publiques
81946Staatsbeamterfonctionnaire
81947Staatsbeamtinfonctionnaire
81948Staatsbegräbnisobsèques nationales
81949Staatsbesuchvisite officielle, visite officielle
81950Staatsbetriebentreprise publique
81951Staatsbürgercitoyen
81952Staatsbürgerincitoyenne
81953Staatsbürgerkundeinstruction civique
81954staatsbürgerlichcivique, de citoyen
81955staatsbürgerliches Pflichtgefühlcivisme
81956Staatsbürgerschaftcitoyenneté, nationalité
81957Staatschefchef d'État, chef d'État
81958Staatschefinchef d'État
81959Staatsdienerfonctionnaire
81960Staatsdienstfonction publique, service public

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir