Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
86221sternenhimmelvoûte étoilée
86222sternstundemoment fort, heure de gloire
86223stetigkeitconstamment
86224steueranreizeincitation fiscale
86225steuerausfaellemoins-value
86226steuerbefreitexonéré d'impôt
86227steuerbehoerdefisc, service des impôts
86228steuerbehoerdenfisc, service des impôts
86229steuerbehordefisc, service des impôts
86230Steuerbehördenfisc, service des impôts
86231steuerbelastungpression fiscale
86232steuereinnahmenrecettes fiscales
86233steuerelementélément de commande
86234steuerelementeélément de commande
86235steuererhebungperception des impôts
86236steuererhoehunghausse d'impôts
86237steuererhoehungenhausses d'impôt
86238Steuererhöhunghausse d'impôts
86239Steuererhöhungenhausses d'impôt
86240steuererleichterungallègement fiscal
86241steuererleichterungenallègement fiscal
86242steuerfluchtévasion fiscale
86243steuergesetzloi fiscale
86244steuergesetzeloi fiscale
86245steuerjahrannée fiscale
86246steuerkraftcapacité fiscale
86247steuerlastcharge fiscale
86248steuerlastencharge fiscale
86249steueroasenparadis fiscal
86250steuerparadiesparadis fiscal

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir