Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
94201Verkehrsinselîlot directionnel
94202Verkehrsknotenpunktplaque tournante
94203Verkehrskontrollecontrôle routier
94204Verkehrskreiselcarrefour giratoire
94205Verkehrslärmbruits de la circulation
94206Verkehrslageétat de la circulation
94207Verkehrslastcharge mobile
94208Verkehrsministerministre des Transports
94209Verkehrsmittelmoyen de transport, moyen de communication
94210Verkehrsnetzréseau de voies de communication
94211Verkehrsopfervictime de la route
94212Verkehrsordnungcode de la route
94213Verkehrspolitikpolitique des transports
94214verkehrspolitische Regelungréglementation du transport
94215Verkehrspolizeipolice de la route
94216Verkehrsrechtdroit de la circulation
94217Verkehrsregelnrègles de conduite
94218Verkehrsschildpanneau de signalisation
94219Verkehrssicherheitsécurité routière
94220Verkehrssprachelangue véhiculaire
94221Verkehrsstauembouteillage
94222Verkehrsstraßevoie publique
94223Verkehrssystemsystème de transportation
94224Verkehrsteilnehmerusager de la route
94225Verkehrstotevictime de la route
94226Verkehrsunfallaccident de la route, accident de la circulation
94227Verkehrsunternehmenentreprise de transport
94228Verkehrsverbindungliaison routière
94229Verkehrsverbindungenmoyens de transport
94230Verkehrswegcirculation routière

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir