Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
102691wuerde da gewesen seinexister
102692wuerde dienenservir
102693wuerde empfehlenrecommander
102694wuerde freuenréjouir, faire plaisir à
102695wuerde fuehrendiriger, porter, guider, donner lieu, piloter
102696wuerde gehenaller, aller à
102697wuerde machenfaire, accomplir, fabriquer, construire, opérer
102698wuerde reduzierenréduire, baisser, dégraisser
102699wuerde regelnrégler, réglementer
102700wuerde sagendire, scier
102701wuerde scheiternéchouer
102702wuerde sehenvoir, regarder, observer, remarquer, s'apercevoir
102703wuerde seinêtre, exister
102704wuerde spielenjouer, jouer à, représenter, exécuter, jouer de, interpréter, jouer du, carillonner, lourer
102705wuerde tunfaire, poser, construire, fabriquer, opérer
102706wuerde ueberlebensurvivre, réchapper
102707wuerde uebernehmenassumer, reprendre, prendre en charge, reprendre qc., accepter qqch
102708wuerde uebertragentransmis
102709wuerde verursachencauser, générer, occasionner, déterminer
102710wuerde verwendetse servir
102711wuerde vorschlagenproposer
102712wuerde werdenaller, devenir, naître, évoluer
102713wuerde wollenvouloir
102714wuerde zoegernhésiter, barguigner, barguigner
102715wuerde zusammenbrechens'évanouir, sauter
102716wuerdenaller, devenir, naître, évoluer
102717wuerden aendernchanger, varier, retoucher
102718wuerden annehmenprendre, accepter, imaginer, supposer, supposer, adopter:admettre
102719wuerden aussprechenexprimer, prononcer, énoncer
102720wuerden einsetzenmettre, engager, recourir, introduire, risquer, interposer, enfourner, emprisonner, patcher, enchâsser, emmancher

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir