Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
105631zivilgesellschaftsociété civile
105632zivilgesetzbuchcode civil
105633zivilgesetzbuchescode civil
105634zivilisatorischecivilisateur
105635zivilisatorischencivilisateur
105636zivilisiertciviliser, policer
105637Zivilistencivil
105638zivilprozessordnungcode de procédure civile
105639zivilrechtdroit civil
105640zivilrechtlichcivilement
105641zivilrechtlichedroit civil
105642zivilrechtliche haftungresponsabilité civile
105643zivilschutzprotection civile, sécurité civile
105644zivilstandsamtétat civil
105645zoelledouane, pouce
105646zogtirer, passer, tracer, étirer, allonger, tirer la tête
105647zog umdéménager, changer d'adresse
105648zog zurueckretirer, ouvrir, rappeler, retourner, annuler, tirer, reculer, décalotter
105649zogentirer, passer, tracer, étirer, allonger, tirer la tête
105650zogerthésiter, barguigner, barguigner
105651zögertehésiter, barguigner, barguigner
105652zollabfertigungdédouanement
105653zollabgabendroits de douane
105654zollabkommenaccord tarifaire
105655zollanmeldungdéclaration en douane
105656zollbeamtedouanière
105657zollbeamtendouanière
105658zollbefreiungexemption tarifaire
105659zollbehoerdeadministration des douanes
105660zollbehoerdenadministration des douanes

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir