Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
13351Benutzerkontrollecontrôle de l'utilisateur
13352Benutzernamenom d'utilisateur
13353Benutzeroberflächeinterface d'utilisateur
13354Benutzerprofilprofil d'intérêt
13355Benutzerschnittstelleinterface utilisateur
13356Benutzerschulungformation de l'utilisateur
13357Benutzerverwaltunggestion des utilisateurs
13358benutztutilisé
13359Benutzungutilisation
13360Benutzungsabteilungservice des usagers
13361Benutzungsgebührtaxe d'utilisation
13362Benutzungsordnungrèglement du prêt
13363Benutzungsrechtjouissance
13364Benzaldehydbenzaldéhyde
13365Benzinessence
13366Benzinhahnrobinet d'essence
13367Benzinkanisterjerricane, jerrican, bidon d'essence
13368Benzinleitungconduite d'essence
13369Benzinmotormoteur à essence
13370Benzinpreisprix de l'essence
13371Benzintankréservoir d'essence
13372Benzinverbrauchconsommation d'essence
13373Benzoesäureacide benzoïque
13374Benzolbenzène, benzol
13375Beomainate
13376beobachtbarobservable
13377beobachtenobserver
13378Beobachterobservateurs, observateur
13379Beobachterstatusstatut d'observateur
13380beobachtetobservée

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir