Deutsch-Spanisch Wörterbuch


IDDeutschSpanisch
16501bronchopulmonärbronchopulmonaire
16502Bronchoskopbronchoscope
16503Bronchoskopiebronchoscopie
16504Bronchotomiebronchotomie
16505Bronzebronze, airain
16506Bronzegußmoulage en bronze
16507Bronzemedaillemédaille de bronze
16508bronzenbronze
16509bronzierenmétalliser
16510Brosamenmiettes
16511Broschepin's
16512broschierenbrocher
16513Broschürebrochure
16514Broschurlivre broché
16515Brotpain
16516Brotaufstrichpâte à tartiner
16517Brotbackmischungpréparation pour pain
16518Brotbeutelmusette
16519Broteinheitunité pain
16520Broterwerbgagne-pain
16521Brotfruchtbaumarbre à pain
16522Brotherstellungpanification
16523Brotkantenquignon
16524Brotkastenhuche à pain
16525Brotkorbcorbeille de pain
16526Brotkrümelmiette de pain
16527Brotkrumemiette de pain
16528Brotkrustecroûte de pain
16529Brotlaibmiche de pain
16530brotlossans ressources

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir