Zanaat Terimleri Sözlüğü - XML
Zanaat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
271babba [babı]Çocuk ayakkabısı, patik. (Aşağıdinek, Beyköy *Şarkikaraağaç, Yenice *Gelendost, Yassıören *Senirkent -Isparta) [babı] : (Tepecik *Tavşanlı -Kütahya)
272babıcArka kısmı yatık, yayık ayakkabı. (Ece *Tefenni -Burdur)
273babıt [babut]Sap taşımak için kullanılan arabada tekerler arasına konan tahta. (Gücünkaya, *Aksaray - Niğde) [babut] : (Yenikent *Aksaray, *Bor -Niğde)
274babutbk. babıt
275baca(I) Lamba şişesi. (Beyköy, Yukarıdinek *Şarkikaraağaç, *Senirkent -Isparta)(II) 1. Evi aydınlatmak için damda açılan delik. (Kırçiçeği *Susuz -Kars) 2. Samanlığa saman koymak için açılan kapaklı delik. (Esnemez, İnönü -Eskişehir)(III) Dam, ev çatısı. (Eşmeyazı -Kars)
276bacadibiBacanın çatı yönüne çekilen teneke. (*Aksaray -Niğde)
277bacakbaşıSürü sahibinin herbir hayvan karşılığında çobana ödediği para. (Arslandoğnıuş *Şarkikaraağaç -Isparta)
278badara [badere]Dam ya da çatı yapılırken karşılıklı duvarlar arasında uzatılan tatta uzantılar. (*Manyas -Balıkesir) [badere] : (*Manyas -Balıkesir)
279bademEl örgüsü fanilalara yapılan ve bademi andıran motif. (Yenikent *Aksaray -Niğde)
280badem bıyıkUcu kesilmiş kısa bıyık. (*Senirkent, Aşağıdirek *Şarkikaraağaç -Isparta)
281baderebk. badara
282badıDokuma tezgâhlarında kücülerin aşağı yukarı hareket etmesini sağlayan tahta. (*Mudurnu -Bolu)
283badınosÇay tepsisi. (*Susuz -Kars)
284badok1. Arabanın karşılıklı tekerleklerini birbirine bağlayan ağaç eksen. (Boğaz *Susuz -Kars) 2. Öküz arabasının tekerleklerini tutan bağ. (-Kars)
285badvalEkin ve patetesi saklamak için yerde açılan kuyu. (Boğaz, Kırçiçeği *Susuz -Kars)
286baftatakımıNalbantların vida yapmak için kullandıkları aygıt. (*Güdül -Ankara)
287bagbıça[bağ bıçağı, bıçkı] : Testerenin madensel bölümünden yapılan budama çakısı. (Esri *Söğüt, İnhisar -Bilecik)
288bağacakbk. bağcak
289bağarcıkArabada dingilin üzerindeki iki ucu düzgün, çıkıntılı ağaç parçası. (Mudurnu -Bolu)
290bağcabk. bağ (II)
291bağcak[bağacak, bagecik]: Koyun sürüsünün geceleri, yattığı yeri terk edip etmediğini anlamak amacıyla çobanın bileğini bir koyunun boynuna bağladığı ip. (Çaltı *Gelendost, Kusarı *Yalvaç, Yukarıdinek *Şarkikaraağaç -Isparta) [bağacak] : (Yenikent *Aksaray -Niğde) [bağecik] : (Yakaköy *Gelendost -Isparta)
292bağcaktutmaÇobanların, bir ucunu ayaklarına bağladıkları ipin diğer ucunu koyunların bileğine bağlayarak yatmaları. (Kursarı *Yalvaç -Isparta)
293bağcaktutmakGeceleri sürüsünün yanından uzaklaşmasını istemiyen çobanın, hayvanlardan birinin boğazına bağladığı ipin diğer ucunu ayağına bağlaması işlemi. (Kursarı *Yalvaç -Isparta)
294bağcık (I) At arabalarında mil'in geçtiği delik. (İlyaslı -Uşak)(II) 1. Ayakkabı bağı. (*Yalvaç -Isparta Azot -Kütahya) 2. Kadınların çocuklarını sırtlarında taşımak için kullandıkları kalın ip. (Yeşilköy *Gelendost -Isparta)
295bağdamıBağ ortasında yapılmış, genellikle yazlık olarak kullanılan ev.
296bağdışGeceleyin, sürüsünü yitirmemek isteyen çobanın, bileğindeki ipin diğer ucunu, boynuna bağlamış olduğu koyun. (-Sivas)
297bağecikbk. bağcak
298bağırcak(I) Ağaç kilidin, gövde kısmı. (Çarıksaray *Şarkikaraağaç -Isparta)(II) Sığırların bağlandıkları kazık. (Beyağıl *Ulukışla - Niğde.)
299bağırdak [bağırtlak]Beşiğe sarılan enli kemer. (Yağcılar *Yalvaç -Isparta) [bağırtlak] : (Yakaköy *Gelendost -Isparta)
300bağırtlakbk. bağırdak

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir