Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1501kaynak metaliKaynak yapmada kullanılan, çubuk biçimindeki doldurucu özdek.
1502kaynak teliKaynak çubukların yapımında kullanılan çelik tel.
1503kaynak üfleciKaynak işleminde, gaz karışımını yakarak üfleyen araç.
1504kaynak yanayıKaynak arakesitinin belirlediği yanay.
1505kaynak yapmaSıcaklığı erimeyi sağlayacak denli artırarak iki metal yüzeyi birbirine kaynaştırma işlemi, kaynaklama ve kaynatma diye de bilinir.
1506kaynak yapma hızıBirim zamanda yapılan kaynak ya da kaynak olan parça sayısı.
1507kaynaklamabk. kaynak yapma.
1508kaynaklanabilirKaynakla tutturulabilme durumunda olan.
1509kaynaklanabilir çelikKaynak yapılabilir özellikteki çelik.
1510kaynaklanabilirlikKaynakla tutturulabilme özelliği.
1511kaynaklıKaynak yapılmış olan.
1512kaynamaBir sıvıda, en yüksek buğu basıncının dış basınca eşit olduğu sırada, kabarcık çıkması olayı.
1513kaynama sıcaklığıbk. kaynama noktası.
1514kaynaşıkKaynaşmaya uğramış.
1515kaynaşık tuz yunağıKaynaşık tuz ortamlı ısıl işlem yunağı.
1516kaynaşık tuzlarKaynaşma yoluyla bileştirilip eritilmiş tuzlar.
1517kaynaşma birimiTeneke yapımında, kaplanacak kalayın, donuk ve kirli ak rengini parlaklaştırmak için, çelik şeritlerin eritilip su verme işlemine uğratıldığı bölüm.
1518kaynaşma boşluklarıHızlı ya da gerekenden yüksek sıcaklıklarda ısıtılması sonucu, magnezyum alaşımlarının yapılarında doğan boşluklar.
1519kaynaşma kaynağıKaynaşma kaynağı yapma işlemiyle oluşan kaynak.
1520kaynaşma kaynağı yapmaParçaları, yerel olarak eritip kaynaştırarak kaynak yapma.
1521kaynaşma kaynaklıKaynaşma kaynağı yapılmış olan.
1522kaynaşma kesimiErime sıcaklıklarının üstünde erişmiş olan ve ana metalin eridiği kaynak kesimi.
1523Keller ayıracıAlüminyum alaşımları için kullanılan, nitrik, hidroklorik, hidroflorür asitlerden ve sudan oluşan bir dağlayıcı.
1524Kemick süreciIsıl işlem görmüş yüzeylere güzel görünüşlü bir gri renk kazandırmak için, bu yüzeyleri, kara bir boya ile boyuyarak uygulanan özel bir pas önleme süreci.
1525kesiciMetal tel, şerit, çubuk, kütük vb. parçaları, istenilen büyüklükte kesmek için kullanılan keskin kenarlı araç.
1526kesimsel arılaşmaKesim anlaştırma yöntemiyle, bir parçadaki belirli kesimlerin arılaşması.
1527kesimsel arılaştırmaKesim kesim ve kantarda eritme yoluyla yapılan arılaştırma işlemi, kesimsel eritme de denilir.
1528kesimsel eritmeBir sıvı faz ile ondan katılaşan katı fazın çözünen derişimlerinin nicelik ayrılığından yararlanarak, bir parçaya, yerel arılaştırma kazandırmak ereğiyle yapılan eritme işlemi, kesimsel arılaştırma da denir.
1529kesintili ısıtmaAşırı sıcaklık eğimlerini önlemek ereğiyle, kimi alaşım çelikleri ve büyük parçaları, işleme sıcaklığına ya da ısıl işlem sıcaklığına dek ara sıcaklıklarda durarak ısıtma işlemi.
1530kesintili suvermeBirden soğuma sonucu doğabilecek çatlamaları ön keskilemek ereğiyle, Mb- sıcaklığı üstünde tutup sonuçlandırılan su verme işlemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir