Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
3241BasilicataBasilicata
3242Basiliskbasilisk
3243Buchdruckerbasimcı
3244du kommst mir gerade rechtbaşimda bir sen eksiktin
3245Scharfsinnbasiret
3246umsichtigbasiretli
3247trivialbasit
3248vereinfachtbasitleştirilmiş
3249Vereinfachungbasitleştirme
3250vereinfachenbasitleştirmek
3251Schlichtheitbasitlik
3252schwindligbaşı dönen
3253nickenbaşı eğmek
3254Streunerbaşıboş
3255Stadtstreicherbaşıboş dolaşan
3256streunenbaşıboş gezmek
3257Stumpfbasık
3258undruckbarbasılamaz
3259bedrucktbasılı
3260Drucksachebasılı kâğıt
3261Druckwerkbasılmış eser
3262Abdruckbasım
3263Druckereibasımevi
3264Pressebasın
3265Presseerklärungbasın açıklaması
3266Presseagenturbasın ajansı
3267Presseinformationbasın bilgilendirmesi
3268Presseaussendungbasın bülteni
3269Pressestellebasın bürosu
3270Presseamtbasın dairesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir