Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
4441spreizenbirbirinden ayırmak
4442sichbirbirine
4443zusammengehörigbirbirine ait
4444Verkettungbirbirine bağlama
4445zusammengehörenbirbirine bağlı olmak
4446verflechtenbirbirine geçirmek
4447schlingenbirbirine geçmek
4448gegeneinanderbirbirine karşı
4449zusammenschweißenbirbirine kaynak yapılması
4450zusammenpassenbirbirine uymak
4451zusammenrückenbirbirine yaklaştırmak
4452zusammenklebenbirbirine yapıştırma
4453sichbirbirini
4454aufeinanderfolgenbirbirini izlemek
4455aufeinanderfolgendbirbirini izleyen
4456zusammengehörenbirbirini tamamlamak
4457reinstimmenbirbirini tutmak
4458widersprechendbirbirini tutmayan
4459miteinanderbirbiriyle
4460voneinanderbirbirlerinden
4461füreinanderbirbirlerine
4462gleichartigbircinsten
4463mehrerebirçok
4464vielfachbirçok kere
4465mehrfachbirçok kez
4466vielerortsbirçok yerde
4467Polygamiebirden fazla kadın alma
4468auf einmalbirdenbire
4469umschlagenbirdenbire değişmek
4470Windstoßbirdenbire şiddetle esen rüzgär

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir