Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
4511jemanden erschreckenbirini korkutmak
4512jemanden nervenbirini sinirlendirmek
4513jemanden kennenbirini tanımak
4514Untergebenebirinin emri altında bulunan
4515auf die Ehre einer Person fluchenbirinin ırzına sövmek
4516auf die Ehre einer Person fluchenbirinin namusuna sövmek
4517für jemanden Feuer und Flamme seinbirisine abayı yakmak
4518jemandem die Zähne zeigenbirisine dişini göstermek
4519andrängenbirisine sokulmak
4520in jemanden verschossen seinbirisine vurulmak
4521sich anlehnenbirisine yaslanmak
4522anschreibenbirisine yazmak
4523einigebirkaç
4524in ein paar Tagenbirkaç gün içinde
4525paarmalbirkaç kez
4526mehrjährigbirkaç senelik
4527vereinbarbirleşebilir
4528einigbirleşik
4529Vereinigte Arabische EmirateBirleşik Arap Emirlikleri
4530Vereinigte StaatenBirleşik Devletler
4501Primararztbirincil hekim
4502zuvorkommenbirinden önce davranmak
4503nachsehenbirine bakmak
4504jemandem die Meinung sagenbirine fikrini bildirmek
4505Rufnamebirine hitaben kullanılan ilk ad
4506jemandem böse seinbirine kızmak
4507Zuwendungbirine sevgi gösterme
4508neckenbirine takılmak
4509sich an jemandem vergreifenbirine tecavüz etmek
4510zugetanbirine yakınlık gösterme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir