Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
571ablassenakıtmak
572unfassbarakla aykırı
573wird ja immer schönerakla gelen başa gelir
574unvorstellbarakla hayale sığmayan
575denkbarakla sığan
576undenkbarakla sığmayan
577vorstellbarakla uygun
578naheliegendakla yakın
579naheliegenakla yakın olmak
580annehmbarakla yatar
581plausibelakla yatkın
582Plausibilitätakla yatkınlık
583Freispruchaklama
584freisprechenaklamak
585geistigakli
586unzurechnungsfähigaklî dengesi yerinde olmayan
587zurechnungsfähigaklı başında
588konfusaklı karışmış
589du gehst mir nicht aus meinem Kopfaklımdan çıkmıyorsun
590fällt dir noch irgendwas einaklına başka bir şey geliyor mu
591auf die Idee kommenaklına gelmek
592sich merkenaklında tutmak
593verzückenaklını başından almak
594durchdrehenaklını kaçırmak
595durcheinanderbringenaklını karıştırmak
596Durchdrehenaklını oynatma
597durchdrehenaklını oynatmak
598Hausverstandaklıselim
599Zurechnungsfähigkeitaklıselimlik
600Abflussakma

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir