Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
6391starkdemli
6392Demografdemograf
6393Demografiedemografi
6394demografischdemografik
6395Damoklesschwertdemokles kılıcı
6396Demokratiedemokrasi
6397Demokratdemokrat
6398demokratischdemokratik
6399Deutsche Demokratische RepublikDemokratik Almanya Cumhuriyeti
6400KongoDemokratik Kongo Cumhuriyeti
6401Demokratisierungdemokratikleşme
6402demokratisierendemokratikleştirmek
6403DemokritDemokritos
6404abmontierendemonte etmek
6405abgesehen vonden başka
6406überhabenden bıkmak
6407Probanddenek
6408Versuchstierdenek hayvanı
6409Bemühungdeneme
6410Probebetriebdeneme işletimi
6411Testspieldeneme oyunu
6412Probefahrtdeneme seferi
6413Probezeitdeneme süresi
6414Versuchsfahrtdeneme sürüşü
6415Versuchskaninchendeneme tahtası
6416Testlaufdeneme turu
6417Testflugdeneme uçuşu
6418Testpilotdeneme uçuşu pilotu
6419Probejahrdeneme yılı
6420versuchsweisedeneme yoluyla

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir