Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
8341Wirtschaftsstandortekonomi bölgesi
8342Wirtschaftsteilekonomi bölümü
8343Wirtschaftsberaterekonomi danışmanı
8344Wirtschaftslageekonomi durumu
8345Wirtschaftsrechtekonomi hukuku
8346Wirtschaftsverbandekonomi kurumu
8347Wirtschaftszentrumekonomi merkezi
8348Wirtschaftsingenieurekonomi mühendisi
8349Wirtschaftsingenieurwesenekonomi mühendisliği
8350Wirtschaftspolitikekonomi politik
8351Wirtschaftspolitikerekonomi politikası
8352wirtschaftspolitischekonomi politikasına ilişkin
8353Wirtschaftswissenschaftlerekonomi uzmanı
8354Wirtschaftsjahrekonomi yılı
8355ökonomischekonomik
8356Wirtschaftsforschungekonomik araştırma
8357Konjunkturbarometerekonomik barometresi
8358Wirtschaftsinformatikekonomik bilgisayar bilimi
8359Wirtschaftsgebietekonomik bölge
8360Wirtschaftskriseekonomik bunalım
8361Wirtschaftswachstumekonomik büyüme
8362Wirtschaftsspionageekonomik casusluk
8363Wirtschaftsförderungekonomik destekleme
8364Wirtschaftskreislaufekonomik döngüsü
8365Wirtschaftsflauteekonomik durgunluk
8366Konjunkturlageekonomik durum
8367Wirtschaftsordnungekonomik düzen
8368Wirtschaftsmachtekonomik güç
8369Wirtschaftslebenekonomik hayat
8370Wirtschaftsklimaekonomik iklim

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir