Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
11581GuamGuam
11582Guanoguano
11583Gouacheguaş boya
11584GuatemalaGuatemala
11585guatemaltekischGuatemalalı
11586Kropfguatr
11587Mistgübre
11588Misthaufengübre yığını
11589Düngunggübreleme
11590düngengübrelemek
11591Leistunggüç
11592Machtmittelgüç aracı
11593Machtapparatgüç aygıtı
11594wählerischgüç beğenen
11595Machtverteilunggüç dağılımı
11596Machtwechselgüç değişimi
11597Leistungskurvegüç eğrisi
11598Leistungselektronikgüç elektroniği
11599Showdowngüç gösterisi
11600unter großen Schwierigkeitengüç halle
11601Kraftübertragunggüç iletimi
11602Leistungsumfanggüç kapsamı
11603Machtverlustgüç kaybı
11604Machtverschiebunggüç kayması
11605Kraftquellegüç kaynağı
11606Leistungsgrenzegüç limiti
11607Leistungszentrumgüç merkezi
11608Machtkampfgüç mücadelesi
11609Leistungspunktgüç noktası
11610Machtspielchengüç oyunu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir