Deutsch Türkisch Wörterbuch
Deutsch Türkisch Wörterbuch


IDAuf DeutschTürkisch
13531Getränkedoseiçecek kutusu
13532Getränkeautomatiçecek otomatı
13533Getränkemarktiçecek pazarı
13534Trinkflascheiçecek şişesi
13535Getränkesteueriçecek vergisi
13536Getränkeiçecekler
13537Getränkekarteiçecekler menüsü
13538verschlossenicedönük
13539hereiniçeri
13540einfließeniçeri akmak
13541ausschließeniçeri almamak
13542einlasseniçeri bırakmak
13543einzieheniçeri çekmek
13544hineinbringeniçeri getirmek
13545hineingeheniçeri girmek
13546innerhalbiçeride
13547von inneniçeriden
13548inhaltlichiçerik
13549nach inneniçeriye
13550implodiereniçeriye patlamak
13551Einbeziehungiçerme
13552beinhalteniçermek
13553Verwaltungsverfahrenidari prosedür
13554verwaltungstechnischidari teknik ile ilgili
13555Verwaltungsgebühridari ücret
13556wetteniddia
13557beansprucheniddia etmek
13558anspruchsvolliddialı
13559Anklageerhebungiddianame
13560Gedankeide

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir